Tổng các ước tự nhiên của số 50

     
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập đúng theo conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ cùng phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: vật dụng tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết mang lại 3, mang lại 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước tầm thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung to nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 bài xích 15: Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tố khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 6 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 15 trang 50: phân tích số 420 ra vượt số nguyên tố

Lời giải

Ta gồm :

*

Do kia 420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7

Bài 125 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố:

a) 60 ; b) 84 ; c) 285

d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000

Lời giải:

a) so với số 60:

*

Do kia 60 = 22.3.5.

Hoặc ta viết gọn thành 60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = 22.3.5

b) 84 = 2.42 = 2.2.21 = 2.2.3.7 = 22.3.7

c) 285 = 3.95 = 3.5.19

d) 1035 = 3.345 = 3.3.115 = 3.3.5.23 = 32.5.23

e) 400 = 2.200 = 2.2.100 = 2.2.2.50 = 2.2.2.2.25 = 2.2.2.2.5.5 = 24.52

g) giải pháp 1:

1 000 000 = 2.500 000 = 2.2.250 000 = 2.2.2.125 000 = 2.2.2.2.62500

= 2.2.2.2.2.31250 = 2.2.2.2.2.2.15625 = 26.5.3125 = 26.5.5.625

= 26.5.5.5.125 = 26.5.5.5.5.25 = 26.5.5.5.5.5.5 = 26.56

Cách 2: 1 000 000 = 106 = (2.5)6 = 26.56

Bài 126 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): An phân tích các số 120; 306; 567 ra vượt số nhân tố như sau:

120 = 2.3.4.5;


306 = 2.3.51;

567 = 92.7

An làm cho như trên có đúng không? Hãy sửa lại vào trường hòa hợp An làm không đúng?

Lời giải:

An làm như bên trên chưa đúng chuẩn vì phép so với còn chứa các thừa số 4; 51; 9 đều chưa phải số nguyên tố. Ta sửa lại như sau (bằng cách tiếp tục phân tích các thừa số chưa nguyên tố ra các thừa số nguyên tố) :

120 = 2.3.4.5 = 2.3.(2.2).5 = 23.3.5;

306 = 2.3.51 = 2.3.(3.17) = 2.32.17;

567 = 92.7 = 9.9.7 = 32.32.7 = 34.7.

Bài 127 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích những số sau ra quá số yếu tắc rồi cho thấy các số sau phân tách hết cho những số yếu tắc nào?

a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060

Lời giải:

a) 225 = 5.45 = 5.5.9 = 5.5.3.3 = 32.52.

hoặc 225 = 152 = (3.5)2 = 15 = 32.52.

Vậy 225 chia hết cho các số thành phần 3 với 5.

b) 1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 23.32.52 (vì 225 = 32.52 theo câu a)).

hoặc 1800 = 30.60 = (2.15).(4.15) = (2.3.5).(22.3.5) = 2.22.3.3.5.5 = 23.32.52.

Vậy 1800 phân tách hết cho những số thành phần 2; 3; 5.

c) 1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 = 2.3.52.7

Vậy 1050 phân chia hết cho các số yếu tắc 2; 3; 5; 7.

Bài 128 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): mang lại số a = 23.52.11. Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 có là ước của a tốt không?

Lời giải:

– a = 23.52.11 = 22.2.52.11 = 4.2.52.11 ⋮ 4 cho nên vì vậy 4 là ước của a.

– a = 23.52.11 = 8.52.11 ⋮ 8 cho nên vì vậy 8 là cầu của a.

– 16 chưa hẳn ước của a vị nếu 16 là cầu của a thì a = 16.k = 24.k, nghĩa là lúc phân tích a thành thừa số nhân tố thì bậc của 2 phải ≥ 4. (trái cùng với đề bài xích vì bậc của 2 chỉ bằng 3).

– a = 23.52.11 ⋮ 11 vì thế 11 là mong của a.

– a = 23.52.11 = 2.2.2.5.5.11 = 2.(2.2.5).5.11 = 2.20.11 ⋮ 20 do đó 20 là cầu của a.

Bạn đang xem: Tổng các ước tự nhiên của số 50

Luyện tập (trang 50)

Bài 129 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) mang đến số a = 5.13. Hãy viết tất cả các ước của a.

b) mang lại số b = 25. Hãy viết toàn bộ các mong của b.

Xem thêm: Làm Tròn Số Giải Sgk Toán Lớp 7 Bài 10 : Làm Tròn Số, Giải Toán 7 Bài 10: Làm Tròn Số

c) cho số c = 32.7. Hãy viết tất cả các mong của c.

Lời giải:

a) a = 5.13. Những ước của a là 1; 5; 13; 5.13 = 65.

b) b = 25. Các ước của b là 1; 2; 22 = 4; 23 = 8 ; 24 = 16; 25 = 32.

c) c = 32.7. Các ước của c là: 1; 3; 7 ; 32 = 9 ; 3.7 = 21 ; 32.7 = 63.

Luyện tập (trang 50)

Bài 130 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra vượt số yếu tố rồi tra cứu tập hợp những ước của từng số:

51; 75; 42; 30

Lời giải:

a) 51 = 3.17; Ư(51) = 1; 3; 17; 51.

b) 75 = 3.52; Ư(75) = 1; 3; 5; 15; 75.

c) 42 = 2.3.7 ; Vậy Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

d) 30 = 2.3.5; Vậy Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 131 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): a) Tích của nhị số thoải mái và tự nhiên bằng 42. Tra cứu mỗi số.

Xem thêm: Danh Sách Cán Bộ - Trường Thpt Phan Chu Trinh

b) Tích của nhì số thoải mái và tự nhiên a cùng b bằng 30. Search a cùng b hiểu được a

Do kia ta hoàn toàn có thể viết :

30 = (2.3).5 = 6.5 đề nghị a = 5 ; b = 6.

30 = (2.5).3 = 10.3 ; a = 3, b = 10.

30 = 2.(3.5) = 2.15 ; a = 2, b = 15.

30 = 1.(2.3.5) = 1.30 ; a = 1, b = 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 132 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Tâm bao gồm 28 viên bi. Tâm mong muốn xếp số bi đó vào những túi làm sao cho số bi ở những túi đều bởi nhau. Hỏi Tâm rất có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hợp xếp vào một trong những túi)

Lời giải:

Ta bao gồm : số bi = số túi x số bi trong một túi.

Do đó số túi cần là mong của 28 (vì số bi bằng 28).

Mà Ư(28) = 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28.

Vậy Tâm rất có thể xếp 28 bi vào 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 hoặc 28 túi.

Luyện tập (trang 50-51)

Bài 133 (trang 51 sgk Toán 6 Tập 1): a) phân tích số 111 ra quá số yếu tố rồi tìm kiếm tập hợp những ước của 111.

b) cầm dấu * vì chữ số thích hợp để .* = 111