TỔNG CỦA HAI SỐ LÀ 15576

     
Điều hướng trang này:
Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2015 - 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo máy tự tăng dần.

Bạn đang xem: Tổng của hai số là 15576

*

Bài 2: Cóc tiến thưởng tài cha (Chọn những giá trị bởi nhau)

Câu 1: thân hai số chẵn có tất cả 5 số chẵn khác. Vậy hiệu nhì số đó bằng:

a/ 8 b/ 12 c/ 11 d/ 10

Câu 2: giữa hai số chẵn có toàn bộ 18 số chẵn khác. Vậy hiệu hai số kia bằng:

a/ 34 b/ 38 c/ 37 d/ 36

Câu 3: thân hai số chẵn có tất cả 8 số lẻ. Vậy hiệu nhì số kia bằng:

a/ 15 b/ 16 c/ 14 d/ 18

Câu 4: giữa hai số chẵn có toàn bộ 15 số lẻ. Vậy hiệu nhì số kia bằng:

a/ 31 b/ 30 c/ 32 d/ 28

Câu 5: thân hai số chẵn có toàn bộ 15 số lẻ. Vậy hiệu nhì số kia bằng:

a/ 30 b/ 31 c/ 32 d/ 28

Câu 6: thân hai số tự nhiên có 10 số tự nhiên và thoải mái khác. Vậy hiệu nhì số đó bằng:

a/ 10 b/ 11 c/ 5 d/ 9

Câu 7: giữa hai số thoải mái và tự nhiên có 99 số tự nhiên và thoải mái khác. Vậy hiệu hai số đó bằng:

a/ 98 b/ 99 c/ 101 d/ 100

Câu 8: Tổng của 4 số từ nhiên liên tục bằng 798. Vậy số bé nhất vào 4 số kia là:

a/ 199 b/ 197 c/ 198 d/ 201

Câu 9: Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 1795. Vậy số lớn số 1 trong 5 số đó là:

a/ 367 b/ 359 c/ 354 d/ 363

Câu 10: Tổng của 3 số chẵn thường xuyên bằng 558. Vậy số lớn nhất trong 3 số đó là:

a/ 188 b/ 184 c/ 186 d/ 190

Bài 3: Vượt chướng ngại vật.

Câu 1: Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163.

Câu 2: tra cứu số tự nhiên nhỏ nhắn nhất gồm tổng những chữ số là 15.

Câu 3: tra cứu số tự nhiên nhỏ xíu nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20.

Câu 4: tìm kiếm STN lớn số 1 có các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số là 10.

Câu 5: tìm kiếm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng những chữ số là 12.

Câu 6: search 2 số trường đoản cú nhiên liên tiếp có tổng là 215.

Câu 7: tìm 2 số từ bỏ nhiên liên tục có tổng là 419.

Câu 8: search 2 số từ nhiên liên tục có tổng là 2009.

Câu 9: kiếm tìm 2 số chẵn tiếp tục có tổng là 338.

Câu 10: tìm 2 số chẵn liên tục có tổng là 694.

ĐÁP ÁN

Bài 1: 13/2013

Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: b Câu 4: b Câu 5: a

Câu 6: b Câu 7: d Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: a

Bài 3: Câu 1: 923; 1086 Câu 2: 69 Câu 3: 389 Câu 4: 43210 Câu 5: 63210

Câu 6: 107; 108 Câu 7: 209; 210 Câu 8: 1004; 1005 Câu 9: 168; 170

Câu 10: 346; 348

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng hai năm 2015 - 2016

Bài 1: Điền số thích hợp hợp

Điền tác dụng thích thích hợp vào nơi (...)

Câu 1: 198 x 78 + 198 x 21 + 198 = .....

Câu 2: 3 phần tư của một số trong những bằng 192 thì số đó là: ......

Câu 3: 1/4 của một số trong những bằng 75 thì số sẽ là ........

Câu 4: 3/2 của 198 bởi ........

Câu 5: Tổng của nhì số bởi 345. Số nhỏ bé bằng 2/3 số lớn. Vậy số nhỏ nhắn là ......

Câu 6: Trung bình cùng hai số bởi 198. Biết số lớn hơn số nhỏ bé 18 solo vị. Tìm kiếm số lớn.

Câu 7: Hiệu của nhì số là 246. Số nhỏ bé bằng 3/5 số lớn. Vậy số khủng là ......

Câu 8: Hiệu của nhì số bằng 120. Biết giả dụ cùng sút mỗi số đi 19 đơn vị chức năng thì số phệ sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Kiếm tìm số lớn.

Câu 9: Hiệu của hai số bằng 161. Biết rằng nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị và bớt số nhỏ xíu đi 8 đơn vị chức năng thì số to gấp 3 lần số bé. Kiếm tìm số bé.

Câu 10: Tổng của 2 số bởi 274. Biết nếu như cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị chức năng thì số mập sẽ gấp hai số bé. Kiếm tìm số lớn.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1: search 2 số tự nhiên và thoải mái có tổng là 999 cùng giữa chúng gồm 25 số lẻ.

Câu 2: Tìm nhì số tự nhiên và thoải mái có tổng bởi 571 với giữa chúng gồm 18 số chẵn.

Câu 3: kiếm tìm một phân số gồm tổng tử số và chủng loại số là 135 cùng phân số đó bởi 2/3.

Câu 4: tìm kiếm một phân số biết chủng loại số to hơn tử số 19 đơn vị chức năng và tổng tử số và mẫu mã số bằng 51.

Câu 5: tra cứu một phân số có tổng tử số và chủng loại số là 224 cùng phân số đó bằng 75/100.

Câu 6: search một phân số gồm tổng tử số và mẫu mã số là 215 và phân số đó bởi 38/57.

Câu 7: kiếm tìm một phân số biết chủng loại số hơn tử số là 36 và phân số đó bằng 3/5.

Câu 8: kiếm tìm một phân số biết mẫu mã số rộng tử số là 45 và phân số đó bởi 2/5.

Câu 9: tìm một phân số biết mẫu mã số hơn tử số là 15 cùng phân số đó bằng 51/68.

Câu 10: search một phân số biết chủng loại số rộng tử số 52 đối chọi vị. Tổng tử số và chủng loại số bởi 86.

ĐÁP ÁN bài xích 1:

Câu 1: 19800 Câu 2: 256 Câu 3: 300 Câu 4: 297 Câu 5: 138

Câu 6: 207 Câu 7: 615 Câu 8: 259 Câu 9: 89 Câu 10: 180

Bài 2 Câu 1: 474; 525 Câu 2: 267; 304 Câu 3: 54/81 Câu 4: 16/35 Câu5: 86/129

Câu 6: 86/129 Câu 7: 54/90 Câu 8: 30/75 Câu 9: 45/60 Câu 10: 17/69Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2015 - 2016

Bài 1: Đi tìm khó báu

Câu 1: Tổng của nhị số lẻ liên tục bằng 716. Tìm nhị số đó.

Câu 2: Số bé xíu nhất gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2; 5 với 9 là: ................

Câu 3: Tổng nhì số chẵn tiếp tục bằng 1362. Số bé bỏng và số béo lần lượt là: ............; ................

Câu 4: Tổng 3 số chẵn liên tiếp bằng 558. Số lớn nhất trong cha số kia là: ..............

Câu 5: Tổng 5 số chẵn liên tiếp bằng 1200. Số bé dại nhất vào 5 số đó là: ...........

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào chỗ ..... Nhé!

Câu 1: Theo dự định, một xưởng một đề nghị làm trong 24 ngày, từng ngày đóng được 15 chiếc bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cách tân kỹ thuật hằng ngày xưởng đóng góp được 20 cái bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong từng nào ngày thì xong kế hoạch?

Câu 2: Theo dự định, một xưởng một đề xuất làm trong 30 ngày, hàng ngày đóng được 12 chiếc bàn ghế thì sẽ xong kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn ngừng kế hoạch trong đôi mươi ngày thì hàng ngày xưởng đề nghị đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Câu 3: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi trường hợp xe đi, tiêu thụ không còn 16l xăng thì đi được từng nào ki-lô-mét?

Câu 4: Tổng của nhì số bằng 2010. Số nhỏ bé bằng 2/3 số lớn. Tìm kiếm số lớn.

Hãy điền lốt >, bài xích 1:

Câu 1: 359; 357 Câu 2: 1260 Câu 3: 680; 682 Câu 4: 188 Câu 5: 236

Bài 2: Câu 1: 18 Câu 2: 18 Câu 3: 200 Câu 4: 1206 Câu 5: Câu 6: Câu 8: = Câu 9: = Câu 10: >Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 4 năm 2015 - 2016Bài 1: Cóc tiến thưởng tài ba: Điền số

Câu 1: 68km 9m= ………….… m.

Câu 2: 9km 68m = …......... M

Câu 3: 19m 8cm=…cm.

Câu 4: 5 km2 175 m 2 = ................ M2.

Đáp án của bạn

Câu 5: 4km2 45m2 = ….......... M 2.

Câu 6: 7km2 8m2 =…............... Mét vuông .

Câu 7: 15m2 9cm2 = …................ Cm2 .

Câu 8: 4cm 6mm =…........... Milimet .

Câu 9: Hãy cho biết có toàn bộ .......................... Số chẵn có 4 chữ số nhỏ tuổi hơn 2012.

Câu 10: Hãy cho biết thêm có tất cả ......................... Số lẻ có 4 chữ số nhỏ dại hơn 2012.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ: (Điền số)

Câu 1: Tính: 3/2 : 50% = ...................

Câu 2: Phân số thập phân 8689/100 được viết thành số thập phân......................

Câu 3: Phân số thập phân 68/1000 được viết thành số thập phân.........................

Câu 4: Tính: 1/2 - 1/3 x 1/4 = ....................

Câu 5: Tính: 1/2 : 3 x 1/4 = ...........................

Xem thêm: Linh Năm Hay Linh Lăm " Hay "Mười Năm", Mười Lăm Hay Mười Năm

Câu 6: Tính: 1 - 1/2 : 2 = ..........................

Câu 7: Tính: 1 tháng 5 : 1/6 - 1 = ........................

*
Câu 8: Tính: ......................
*
Câu 9: Tính: .......................

Câu 10: Tính: một nửa : 1/3 : 1/4 = ......................

Bài 3: Vượt chướng ngại vật:

Câu 1: Hiệu 2 số là 216. Tỉ của 2 số là 3/5. Tìm hai số đó?

Câu 2: Hiệu 2 số là 306. Tỉ của 2 số là 2/5. Tìm nhị số đó?

*
Câu 3: Hiệu 2 số là 85. Tỉ của 2 số là. Tìm hai số đó?
*
Câu 4: Hiệu 2 số là 154. Tỉ của 2 số là . Tìm hai số đó?
*
Câu 5: Hiệu 2 số là 402. Tỉ của 2 số là . Tìm nhì số đó?

ĐÁP ÁN

Bài 1

Câu 1: 68009 Câu 2: 9068 Câu 3: 1908 Câu 4: 5000175 Câu 5: 4000045

Câu 6: 7000008 Câu 7: 150009 Câu 8: 406 Câu 9: 506 Câu 10: 506

Bài 2:

Câu 1: 3 Câu 2: 86,89 Câu 3: 0, Câu 4: 5/12 Câu 5: 1/24

Câu 6: ba phần tư Câu 7: 1 tháng 5 Câu 8: 6 Câu 9: 5/4 Câu 10: 6

Bài 3:Câu 1: 324; 540 Câu 2: 204; 510 Câu 3: 170; 255 Câu 4: 231; 385 Câu 5: 536; 938

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 5 năm 2015 - 2016

Bài 1: Chọn những giá trị theo thứ tự tăng dần:

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: trường hợp đáp số là số thập phân thì yêu cầu viết là số thập phân gọn tốt nhất và cần sử dụng dấu (,) trong keyboard để khắc ghi phẩy trong những thập phân)

Câu 1: 168cm = ............... M.

Câu 2: 8025kg = ................... Tấn.

Câu 3: 2475dm = ...................... Dam.

Câu 4: 75kg 75g = .................. Kg.

Câu 5: 25ha 125m2 = ................. Ha.

Câu 6: Một thửa ruộng bao gồm chu vi 0,450km. Biết chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài của thửa ruộng đó.

Câu 7: 9dam2 9m2 = .................. Dam2.

Câu 8: Tổng của 2 số tự nhiên bằng 368. Tìm kiếm số mập biết ví như cùng giảm mỗi số đi 9 đơn vị chức năng thì số bé bằng 2/3 số lớn.

Câu 9: Hiệu của hai số bằng 125. Tra cứu số nhỏ nhắn biết nếu như cùng giảm mỗi số đi 18 đơn vị chức năng thì số nhỏ xíu bằng 2/3 số lớn.

Câu 10: Tổng của hai số tự nhiên bằng 630. Tra cứu số bé bỏng biết nếu bớt số nhỏ bé đi 19 đơn vị và sản xuất số mập 19 đơn vị chức năng thì số nhỏ bé bằng 3/4 số lớn.

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1: Tổng của nhì số là 340. Nếu rước SL : SB thì được 3 cùng không dư. Tìm nhì số đó.

Câu 2: Tổng hai số là 186. Nếu rước SL : SB thì được 2 với dư 12. Tìm nhì số đó.

Câu 3: Tổng của 2 số là 258. Nếu đem SL : SB thì được 2 và dư 21. Tìm hai số đó.

Câu 4: Tổng hai số là 426. Nếu đem SL : SB thì được 2 với không dư. Tìm hai số đó.

Câu 5: Tìm hai số, biết nếu mang SL : SB thì được 4 và dư 19. Hiệu hai số là 133.

ĐÁP ÁN bài bác 1: 0,015 bài xích 2:

Câu 1: 1,68 Câu 2: 8,025 Câu 3: 24,75 Câu 4: 75,075 Câu 5: 25,0125

Câu 6: 135 Câu 7: 9,09 Câu 8: 219 Câu 9: 268 Câu 10: 289

Bài 3:

Câu 1: 255; 85 Câu 2: 128; 58 Câu 3: 179; 79 Câu 4: 284; 142 Câu 5: 171; 38Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 6 năm 2015 - 2016

Bài 1: Cóc quà tài ba

Câu 1.1: 3m 34cm = .............. M.

a. 303,4 b. 3,034 c. 3,34 d. 3,304

Câu 1.2: Từng gói đường cân nặng lần lượt là: 3080g; 3kg 800g; 3,8kg; 3,008kg.

Gói đường cân nhẹ tốt nhất là:

a. 3080g b. 3kg 800g c. 3,8kg d. 3,008kg

Câu 1.3: 4 tấn 18dg = ............... Tấn.

a. 4,00018 b. 4,018 c. 4,000018 d. 4,0018

Câu 1.4: 17 tạ 3g = .............. Kg.

a. 170,3 b. 1700,03 c. 170,03 d. 1700,003

Câu 1.5: 135ha 5m2 = .............. Km2

a. 1,35005 b. 13,505 c. 1,350005 d. 13,50005

Câu 1.6: tìm số trung bình cùng của tất cả các số lẻ có hai chữ số phân chia hết cho 5.

a. 55 b. 60 c. 50 d. 53

Câu 1.7: Viết số thập phân: Một triệu đối chọi vị, 1 phần triệu 1-1 vị.

a. 1 000 000,000001

b. 1 000 000, 000 0001

c. 1 000 000,1

d. 1 000 000,0001

Câu 1.8: mang lại hai số tự nhiên, biết số nhỏ xíu là 40 với số này nhát trung bình cộng của hai số là 4. Vậy số to là:

a. 44 b. 56 c. 48 d. 72

Câu 1.9: Tổng của nhì số lẻ là 120, biết giữa hai số lẻ đó gồm 5 số chẵn. Search số lẻ lớn hơn trong nhì số lẻ đó?

a. 45 b. 55 c. 75 d. 65

Câu 1.10: Có tất cả 96 trái táo, cam và lê. Số cam bằng 50% số táo. Số lê vội 3 lần số cam. Bởi vậy số quả táo bị cắn có là:

a. 32 trái b. 64 trái c. 72 trái d. 16 quả

Bài 2: Đi tìm kiếm kho báu

Câu 2.1: Tổng của 4 tấn rưỡi + 50 kg = .................. Kg.

Câu 2.2: 6m2 317dm2 = ................. Dm2.

Câu 2.3: Chị Mai có tất cả 42 viên kẹo. Chị Mai mang lại Lan 2/7 số kẹo và cho Tân 2/3 số kẹo. Vậy chị Mai còn sót lại ................... Loại kẹo.

Câu 2.4: Tìm nhị số từ bỏ nhiên, biết tổng của chúng là năm ngoái và giữa bọn chúng có tất cả 11 số lẻ.

Câu 2.5: mang đến 4 số: 12; 15; 21 và a. Tra cứu số a biết số a bằng trung bình cùng của bốn số 12; 15; 21 cùng a.

Câu 2.6: Trung bình cùng của hai số tự nhiên và thoải mái là 117. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số nhỏ nhắn thì được số lớn.

Câu 2.7: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 120cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó hiểu được chiều dài bởi trung bình cùng của nửa chu vi cùng chiều rộng.

Câu 2.8: Một bếp ăn dự trữ đủ mang lại 60 người ăn trong 15 ngày. Tiếp đến có 15 tín đồ đến thêm đề xuất số gạo này sẽ hết mau chóng hơn ý định là từng nào ngày? (Mức ăn mỗi người là như nhau)

Câu 2.9: Một hình tam giác bao gồm độ lâu năm hai cạnh là: 12,35m và 15m 65cm. Cạnh thứ tía có độ dài bằng trung bình cùng của nhì cạnh kia. Tình chu vi hình tam giác với đơn vị chức năng là mét?

Câu 2.10: An được bà bầu cho một số tiền. An đã thiết lập sách hết 2/3 số tiền bà mẹ cho và sở hữu vở hết 3 phần tư số tiền còn lại. An còn dư 3000 đồng. Hỏi chị em đã mang đến An bao nhiêu tiền?

ĐÁP ÁN

Bài 1:

Câu 1.1: c Câu 1.2: d Câu 1.3: a Câu 1.4: d Câu 1.5: c

Câu 1.6: a Câu 1.7: a Câu 1.8: c Câu 1.9: d Câu 1.10: a

Bài 2: C

Câu 2.1: 4550

Câu 2.2: 917

Câu 2.3: 2

Câu 2.4: 1019; 996

Hiệu của nhì số thoải mái và tự nhiên đó là: 11 x 2 + 1 = 23

Số to là: (2015 + 23) : 2 = 1019

Số bé xíu là: 1019 - 23 = 996

Câu 2.5: 16

Theo đề bài bác ta có: (12 + 15 + 21 + a) : 4 = a

(48 + a) : 4 = a

48 + a = 4 x a

48 = 3 x a

a = 48 : 3 = 16

Câu 2.6: 67; 167

Câu 2.7: 800

Câu 2.8: 3

Giả sử số gạo đó chỉ 1 fan ăn, sẽ nạp năng lượng hết số ngày là:

15 x 60 = 900 ngày

Số người bây chừ là:

60 + 15 = 75 bạn

Số ngày cho 75 người ăn là:

900 : 75 = 12 ngày

Số gạo này sẽ hết sớm hơn ý định số ngày là:

15 - 12 = 3 ngày.

Câu 2.9: 42

Câu 2.10: 36000

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 năm năm ngoái - 2016

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Tổng của hai số 453,28 với 5678,123 là: ..............

Câu 1.2: Trung bình cộng của nhị số là 257,9. Số nhỏ bé ít hơn số bự là 95,8. Tìm nhị số đó.

Câu 1.3: Tổng của nhì số là 15576. Tìm nhị số đó biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên cần số nhỏ xíu ta được số lớn.

Câu 1.4: Một hình tam giác có số đo cạnh trước tiên là: 43,85dm; cạnh lắp thêm hai là 257,8cm cùng cạnh thứ bố là 1,3495m. Tính chu vi tam giác kia với số đo là xăng-ti-mét.

Câu 1.5: nhì bể cất 3980 lít dầu. Nếu gửi 500 lít dầu từ bỏ bể trước tiên sang bể sản phẩm công nghệ hai thì bể máy hai sẽ nhiều hơn thế bể trước tiên là 160 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít dầu?

Câu 1.6: Một cửa hàng cả 3 ngày bán được 567m vải. Ngày thứ nhất bán được 257,5m, vì vậy bán nhiều hơn thế nữa ngày sản phẩm công nghệ hai là 348dm. Hỏi ngày thiết bị ba siêu thị đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

Câu 1.7: bao gồm bao nhiêu số gồm 3 chữ số phần nhiều lẻ?

Câu 1.8: mang lại dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp: 1; 2; 3; 4; 5; ......; x. Search x biết hàng số trên tất cả 1989 chữ số.

Câu 1.9: Tính tổng sau: 12,78 + 435,81 + 89 + 64,19 + 11 + 87,22

Câu 1.10: tìm số thoải mái và tự nhiên m lớn nhất để 1991 bài xích 1:

Câu 1.1: 6131,403

Câu 1.2: 210; 305,8

Câu 1.3: 1416; 14160

Tổng số phần đều bằng nhau là: 10 + 1 = 11

Số khủng là: 15576 : 11 x 10 = 14160

Số bé nhỏ là: 14160 : 10 = 1416

Câu 1.4: 831,25

Cạnh trước tiên dài: 43,85dm = 438,5cm

Cạnh đồ vật hai dài: 257,8cm

Cạnh thứ cha dài: 1,3495m = 134,95m

Chu vi tam giác kia là: 438,5 + 257,8 + 134,95 = 831,25cm

Câu 1.5: 2410; 1570

Sau khi đưa 500 lít dầu trường đoản cú bể thứ nhất sang bể thưa nhị thì cả hai bể vẫn đang còn 3980 lít dầu.

Sau khi chuyển 500 lít dầu, số dầu còn lại ở bể thứ nhất là:

(3980 – 160) : 2 = 1910 (l)

Số dầu thuở đầu ở bể đầu tiên là:

1910 + 500 = 2410 (l)

Số dầu ban đầu ở bể đồ vật hai là:

3980 – 2410 = 1570 (l)

Câu 1.6: 86,8

Câu 1.7: 125

Các chữ số lẻ là 1; 3; 5; 7; 9

Để lập các số có 3 chữ số các lẻ thì:

-Có 5 lựa chọn hàng nghìn

-Có 5 gạn lọc chữ số hàng trăm.

-Có 5 lựa chọn chữ số hàng đối chọi vị.

Số các số lẻ có 3 chữ số đều lẻ: 5 x 5 x 5 = 125 (số)

Câu 1.8: 699

Dãy số: 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có 9 số mỗi số có 1 chữ số bắt buộc có tất cả 9 chữ số

Dãy số: 10;11;12;13...99 có 90 số mỗi số có 2 chữ số nên tổng cộng có 90*2 = 180 chữ số

Dãy số 100;101;102;...999 mỗi số có 3 chữ số

Từ phân tích bên trên ta có:

1989 - (180 + 9) = 1800 (chữ số cần tìm)

Số cần tìm là một số có 3 chữ số, vậy số cần tìm là:

1800 : 3 + (90 + 9) = 699

Vậy x là số 699.

Câu 1.9: 700

Câu 1.10: 400

Bài 2:

Câu 2.1: 676

Câu 2.2: 507

1m 4cm = 104cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông là: 104 : 4 = 26cm

Tổng độ nhiều năm hai cạnh hình chữ nhật là: 26 x 2 = 52 cm.

Chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng, vì vậy coi chiều dài là 3 phần, chiều rộng là 1 trong những phần.

=> Độ lâu năm của chiều rộng lớn (Độ dài của một phần) là: 52 : (3 + 1) = 13 cm.

Độ nhiều năm của chiều dài là: 13 x 3 = 39 cm.

Diện tích hình chữ nhật là: 13 x 39 = 507 cm2

Câu 2.3: 80

Số thứ nhất bằng 3/2 số đồ vật hai và bằng 5/2 số đồ vật ba.

=> 15/15 số đầu tiên bằng 15/10 số thiết bị hai và bởi 15/6 số lắp thêm ba.

Hay số thứ nhất có 15 phần, số đồ vật hai bao gồm 10 phần với số thứ ba có 6 phần bởi nhau.

Hiệu số phần của số lớn số 1 và bé xíu nhất là:

15 – 6 = 9 (phần)

Giá trị một phần là:

72 : 9 = 8

Số vật dụng hai là:

8 x 10 = 80

Câu 2.4: 1228

Câu 2.5: 45

Số sách ngăn trên ít hơn ngăn dưới:

35 + (15 – 10) x 2 = 45 (quyển)

Số sách phòng trên ban đầu là:

(135 – 45) : 2 = 45 (quyển)

Câu 2.6: 43

Tổ 1 và tổ 2 thu nhặt được 2,53 yến = 25,3kg

Tổ 1 cùng tổ 3 thu nhặt được 36,2kg

Tổ 2 cùng tổ 3 thu nhặt được 0,245 tạ = 24,5kg.

Tổ 3 thu nhặt được không ít hơn tổ 2 số kg là: 36,2 - 25,3 = 10,9kg

Áp dụng vấn đề tổng hiệu ta có:

Số giấy vụn nhưng mà tổ 3 thu nhặt được là: (24,5 + 10,9) : 2 = 17,7kg

Số giấy vụn nhưng mà tổ 2 thu nhặt được là: 17,7 - 10,9 = 6,8kg

Số giấy vụn nhưng tổ 1 thu nhặt được là: 36,2 - 17,7 = 18,5kg

Tổng số giấy vụn nhưng mà lớp thu nhặt được là: 18,5 + 6,8 + 17,7 = 43kg

Câu 2.7: 200

2 lần số vịt bởi 5 lần số gà, bởi vậy số vịt bởi 5/2 lần số gà.

Coi số vịt là 5 phần thì số kê là 2 phần.

Số vịt nhiều hơn thế số con kê là 120 con.

=> giá chỉ trị 1 phần là: 120 - (5 - 2) = 40

Số vịt là: 40 x 5 = 200 con.

Câu 2.8: 50

10 thời gian trước đến 22 năm tiếp theo thì được:

10 + 22 = 32 (năm)

32 năm ứng cùng với số phần bằng nhau là:

(10 – 1) – 1 = 8 (phần)

Giá trị mỗi phần bởi nhau:

32 : 8 = 4 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

4 x 10 + 10 = 50 (tuổi)

Câu 2.9: 6

Theo đề bài xích ta gồm phần nguyên có 2 chữ số cùng phần thập phân có 1 chữ số.

Từ 3 chữ số 2; 4; 5 đã đến ta có:

- 3 biện pháp chọn chữ số đứng ở mặt hàng hàng chục.

- 2 biện pháp chọn chữ số đứng ngơi nghỉ hàng solo vị.

- 1 cách chọn chữ số đứng tại phần mười.

Như vậy bao gồm tất cả: 3 x 2 x 1 = 6 số.

Câu 2.10: 1371

Số dư lớn nhất có thể có được vào phép phân chia là 48.

Số bị chia là: 27 x 49 + 48 = 1371

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 8 năm năm ngoái - 2016Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: một lớp bìa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 5/9 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích của tấm bìa này.

Câu 1.2: Một xe download chở 3 chuyến, mỗi chuyến 50 bao, từng bao 50kg xi măng. Hỏi xe kia chở được toàn bộ bao nhiêu tấn xi măng?

Câu 1.3: Hiệu của nhị số là 1995. Tìm hai số đó biết rằng lấy số lớn chia số bé xíu được yêu mến là 200 với số dư là 5.

Xem thêm: Hãy Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Lop 7, Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

Câu 1.4: phụ vương hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Hỏi tuổi thân phụ và tuổi con hiện nay là từng nào là bao nhiêu tuổi?

Câu 1.5: bây chừ tuổi anh vội vàng rưỡi tuổi em. Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi bây chừ anh bao nhiêu tuổi?

Câu 1.6: Một sản phẩm công nghệ cày, buổi sáng cày được 2/5 cánh đồng. Buổi chiều, đồ vật cày cày được 50% của buổi sáng. Hỏi còn sót lại bao nhiêu phần cánh đồng cần cày tiếp vào ngày hôm sau?

Câu 1.7: Một hình chữ nhật ABCD tất cả chiều nhiều năm AB = 7,5m. Chiều rộng yếu chiều dài là 2,75m. Fan ta không ngừng mở rộng hình chữ nhật bằng phương pháp kéo lâu năm mỗi chiều AB cùng DC về cùng phía 2,5m sẽ được hình chữ nhật new là ADNM. Tính diện tích hình chữ nhật ADNM.

Câu 1.8: lúc đầu thùng sản phẩm công nghệ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 5 lít dầu. Tín đồ ta đã buôn bán đi 10 lít dầu sinh hoạt thùng sản phẩm công nghệ hai với 5 lít dầu sinh hoạt thùng sản phẩm công nghệ nhất. Bây giờ số lít dầu sinh sống thùng thiết bị hai bằng 3/5 số lít dầu ở thùng sản phẩm nhất. Hỏi ban đầu mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Câu 1.9: Một người đem trứng ra chợ bán. Lần đầu tiên bán được 1/4 số trứng, lần lắp thêm hai bán được 2/5 số trứng. Fan đó đem đến 21 quả trứng. Hỏi những lần người đó bán tốt bao nhiêu quả trứng?