TRÊN HANG ĐÁ DƯỚI HANG ĐÁ GIỮA CÓ CON CÁ THỜN BƠN LÀ GÌ

     
*Bạn đang xem: Trên hang đá dưới hang đá giữa có con cá thờn bơn là gì

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Comột ông ổng gặp mặt ba chiếc hang.hang trước tiên là hang trơn ma .hang thiết bị hai ông gặp gỡ quỷ .hang thứ ba ông không gặp gỡ con gì . Hoi ông gặp mặt ai ?


Ai trả lời trước tiên Đ sẽ được click

có 4 mẫu hang,ông H bước vào hang 1 được gắp 1 nhỏ ma,hang 2 có 1 quả cà thối,hang 3 gắp rồng.Hỏi hang thứ 4 ông gặpthứ gì?

thank you
Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Bài 3 Lịch Sử 12 Bài 3 Các Nước Đông Bắc Á, Kiến Thức Lịch Sử 12 Bài 3: Các Nước Đông Bắc Á

Để đo độ sâu của một cái hang bạn ta gập gai dây làm cho 3 cùng thả một đầu xuống hang, khi đầu dây dưới chạm đáy hang thì đầu dây trên biện pháp miệng hang đúng 1m. Tín đồ ta gập sợi dây làm đôi và cũng thả một đầu dây xuống hang khi đầu dây dưới đụng đáy hang thì đầu trên quá một đoạn lâu năm 5m. Hỏi hang sâu bao nhiêu?


Khi gấp sợi dây làm cho 3 thì độ lâu năm sợi dây chỉ còn bằng 1/3 sợi dây ban đầu. Khi gấp gai dây có tác dụng 2 thì độ nhiều năm sợi dây chỉ còn bằng 1/2 sợi dây ban đầu. 1/2 sợi dây dài thêm hơn nữa 1/3 gai dây là: 1 + 5 = 6 (m) Phân số chỉ 6 mét là: 50% - 1/3 = 1/6 (sợi dây)

Sợi dây đó lâu năm là: 6: 1/6 = 36 (m)

Độ sâu của hang là: 36 : 3 + 1 = 13 (m)


Để đo độ sâu của một cái hang người ta gập gai dây có tác dụng 3 cùng thả một đầu xuống hang, khi đầu dây dưới chạm đáy hang thì đầu dây trên phương pháp miệng hang đúng 1m. Người ta gập gai dây có tác dụng đôi và cũng thả một đầu dây xuống hang lúc đầu dây dưới va đáy hang thì đầu trên quá một đoạn dài 5m. Hỏi hang sâu bao nhiêu?


Khi gấp tua dây làm cho 3 thì độ lâu năm sợi dây chỉ với bằng 1/3 tua dây ban đầu.Khi gấp tua dây có tác dụng 2 thì độ lâu năm sợi dây chỉ với bằng 1/2 sợi dây ban đầu.1/2 tua dây dài hơn 1/3 sợi dây là: 1 + 5 = 6 (m)Phân số chỉ 6 mét là: một nửa - 1/3 = 1/6 (sợi dây)Sợi dây đó dài là: 6: 1/6 = 36 (m)Độ sâu của hang là: 36 : 3 + 1 = 13 (m)


để đođộ sâu của một cái hang, bạn ta gấp tua dây thành3 và thả xuống 1 đầu xuống hang, khi đầu dây dướichạm đáythì đầu dây trên miệng hang đúng1m. Ngườita gập gai dây làm2 với cũng thả 1 đầu dây xuống hang. Khi đầu dây dướichạm đáy hang thì đầu trên quá 1đoạn dài 5m.Hỏi hang sâu bao nhiêu mét


Một đoàn thám hiểm cần sử dụng một sợi dây khá dài để đo độ sâu của một chiếc hang. Lần 1 họ gập tua dây thành 3 phần đều bằng nhau và thả một đầu xuống hang. Lúc đầu dây dưới va vào đáy thì đầu trên thấp rộng 1m so với mồm hang. Lần 2 họ gập sợi dây thành 2 phần đều nhau và lạithả một đầu xuống hang. Khi đầu dây dưới chạm đáy thì phần đầu dây ở miệng hang vượt ra 6m. Hỏi hang...

Một đoàn thám hiểm sử dụng một sợi dây tương đối dài để đo độ sâu của một chiếc hang. Lần 1 bọn họ gập sợi dây thành 3 phần đều bằng nhau và thả một đầu xuống hang. Lúc đầu dây dưới va vào đáy thì đầu bên trên thấp rộng 1m so với miệng hang. Lần 2 bọn họ gập gai dây thành 2 phần đều bằng nhau và lạithả một đầu xuống hang. Khi đầu dây dưới chạm đáy thì phần đầu dây ở miệng hang quá ra 6m. Hỏi hang có độ sâu từng nào mét?


Gọi a chiều nhiều năm dây

(frac12)x a -6 =(frac13)x a + 1

(frac12)x a -(frac13)x a = 1 + 6

(frac16)x a = 7

a = 7 x 6 = 42

Chiêu sâu của loại hang : 42 : 3 + 1 = 15 m


Có 3 thằng lùn xếp sản phẩm dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng đi giữa cầm một cái xẻng. Hỏi thằng đi trước nỗ lực gì?
Xem thêm: Lập Dàn Ý Kể Về Một Việc Em Đã Làm Khiến Bố Mẹ Vui Lòng  (4 Mẫu)

tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên