Trong Mặt Phẳng Tọa Độ Oxy Cho Đường Thẳng

     
Câu hỏi:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): . \(3x + y - 2 = 0\). Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v = (2; - 3)\) và phép quay tâm O góc 90o biến đường thẳng (d) thành đường thẳng (d/) có phương trình nào sau đây?
Bạn đang xem: Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho đường thẳng

*

*

*

Lý thuyết Toán 11

Giải bài tập SGK Toán 11

Giải BT sách nâng cao Toán 11

Trắc nghiệm Toán 11

Giải tích 11 Chương 4

Đề thi HK1 môn Toán 11


Lý thuyết Ngữ Văn 11

Soạn văn 11

Soạn văn 11 (ngắn gọn)

Văn mẫu 11

Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 11


Giải bài Tiếng Anh 11

Giải bài Tiếng Anh 11 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Unit 10 lớp 11 Nature in Danger

Tiếng Anh 11 mới Unit 6

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 11


Lý thuyết Vật Lý 11

Giải bài tập SGK Vật Lý 11

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 11

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Vật lý 11 Chương 4

Đề thi HK1 môn Vật Lý 11


Lý thuyết Hóa 11

Giải bài tập SGK Hóa học 11

Giải BT sách nâng cao Hóa học 11

Trắc nghiệm Hóa 11

Ôn tập Hóa học 11 Chương 5

Đề thi HK1 môn Hóa 11


Lý thuyết Sinh 11

Giải bài tập SGK Sinh 11

Giải BT sách nâng cao Sinh 11

Trắc nghiệm Sinh 11

Ôn tập Sinh 11 Chương 1

Đề thi HK1 môn Sinh 11


Lý thuyết Lịch sử 11

Giải bài tập SGK Lịch sử 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Lịch Sử 11 Chương 4 LSTG Hiện Đại

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 11


Lý thuyết Địa lý 11

Giải bài tập SGK Địa lý 11

Trắc nghiệm Địa lý 11

Địa Lý 11 Khu vực và QG

Đề thi HK1 môn Địa lý 11


Lý thuyết Công nghệ 11

Giải bài tập SGK Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11

Công nghệ 11 Chương 3

Đề thi HK1 môn Công nghệ 11


Lý thuyết Tin học 11

Giải bài tập SGK Tin học 11

Trắc nghiệm Tin học 11

Tin học 11 Chương 4

Đề thi HK1 môn Tin học 11


Đề thi giữa HK1 lớp 11

Đề thi giữa HK2 lớp 11

Đề thi HK1 lớp 11

Đề thi HK2 lớp 12

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Lưu biệt khi xuất dương

Vội vàng

Giới hạn của dãy số

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Giới hạn hàm số

Hầu trời- Tản Đà

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 9

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 10

Văn mẫu và dàn bài hay về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ
Xem thêm: 1 Tấn Bằng Bao Nhiêu Niutơn, 1N (Newton) Bằng Bao Nhiêu Kg, G, Tạ, Tấn

Toán 11

Lý thuyết Toán 11

Giải bài tập SGK Toán 11

Giải BT sách nâng cao Toán 11

Trắc nghiệm Toán 11

Giải tích 11 Chương 4

Đề thi HK1 môn Toán 11


Ngữ văn 11

Lý thuyết Ngữ Văn 11

Soạn văn 11

Soạn văn 11 (ngắn gọn)

Văn mẫu 11

Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 11


Tiếng Anh 11

Giải bài Tiếng Anh 11

Giải bài Tiếng Anh 11 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Unit 10 lớp 11 Nature in Danger

Tiếng Anh 11 mới Unit 6

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 11


Vật lý 11

Lý thuyết Vật Lý 11

Giải bài tập SGK Vật Lý 11

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 11

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Vật lý 11 Chương 4

Đề thi HK1 môn Vật Lý 11


Hoá học 11

Lý thuyết Hóa 11

Giải bài tập SGK Hóa học 11

Giải BT sách nâng cao Hóa học 11

Trắc nghiệm Hóa 11

Ôn tập Hóa học 11 Chương 5

Đề thi HK1 môn Hóa 11


Sinh học 11

Lý thuyết Sinh 11

Giải bài tập SGK Sinh 11

Giải BT sách nâng cao Sinh 11

Trắc nghiệm Sinh 11

Ôn tập Sinh 11 Chương 1

Đề thi HK1 môn Sinh 11


Lịch sử 11

Lý thuyết Lịch sử 11

Giải bài tập SGK Lịch sử 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Lịch Sử 11 Chương 4 LSTG Hiện Đại

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 11


Địa lý 11

Lý thuyết Địa lý 11

Giải bài tập SGK Địa lý 11

Trắc nghiệm Địa lý 11

Địa Lý 11 Khu vực và QG

Đề thi HK1 môn Địa lý 11


GDCD 11

Lý thuyết GDCD 11

Giải bài tập SGK GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11

GDCD 11 Học kì 2

Đề thi HK1 môn GDCD 11


Công nghệ 11

Lý thuyết Công nghệ 11

Giải bài tập SGK Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11

Công nghệ 11 Chương 3

Đề thi HK1 môn Công nghệ 11


Tin học 11

Lý thuyết Tin học 11

Giải bài tập SGK Tin học 11

Trắc nghiệm Tin học 11

Tin học 11 Chương 4

Đề thi HK1 môn Tin học 11


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 11

Đề thi giữa HK2 lớp 11

Đề thi HK1 lớp 11

Đề thi HK2 lớp 12

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Lưu biệt khi xuất dương

Vội vàng

Giới hạn của dãy số

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Giới hạn hàm số

Hầu trời- Tản Đà

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 9

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 10

Văn mẫu và dàn bài hay về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ


*

*
*Xem thêm: Soạn Bài Chiếc Lá Cuối Cùng Văn 8 Ngắn Nhất, Tóm Tắt Bài Chiếc Lá Cuối Cùng Ngắn Nhất

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thỏa thuận sử dụng

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247