TRƯỚC VÀ SAU BECAUSE DÙNG THÌ GÌ

     
1 biện pháp dùng Because với Because of1.2 2 – cấu tạo because of 1.2.2 2.2 – Chuyển mẫu mã câu từ cần sử dụng because lịch sự because of và ngược lại1.4 I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.5 II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE quý phái CẤU TRÚC BECAUSE OF1.6 III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF1.7 gợi ý phân biệt cấu trúc Because, Because Of và In Spite Of trong tiếng Anh1.7.2 2. Cấu trúc Because, Because Of cùng In Spite Of1.9 4. Bí quyết chuyển câu từ cấu tạo Because sang kết cấu Because Of

Cách dùng Because và Because of

1 – cấu trúc Because 

Because có nghĩa là bởi vì. Because + 1 mệnh đề tất cả nghĩa là bởi vì điều nào đấy đã xảy ra, hay bởi vì ai này đã làm gì. Sau because luôn là một mệnh đề tất cả chủ ngữ hễ từ đầy đủ. Bạn phải đặc biệt lưu ý điều này nhé. 


Công thức thành lập câu sử dụng because:

Because + S + V + O, S + V + O  hoặc S + V + O, because S + V + O 

Bạn vẫn xem: công thức because of


*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

Bài 1:

Đáp án:

1. Because of

2. Because of

3. Because

4. Because of

5. Because

6. Because

7. Because

8. Because of

9. Because of

10. Because of

Bài 2: 

Because of studying hard , I passed the exam.Because of Hoa’s richness, she could buy that house.Despite his physical handicap, he has become a successful business man.Because of his sickness his father asked him khổng lồ go stay at home.She failed the University entrance exam because of her bad grades.Because of an accident, I was late.Because of the heavy rain, I couldn’t go to lớn school.Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.Despite / In spite of the heavy rain, we still went to school.Despite / In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.

Bạn đang xem: Trước và sau because dùng thì gì

I. CẤU TRÚC BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Cấu trúc BECAUSE

Because là 1 giới trường đoản cú đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân. Cấu trúc BECAUSE trong tiếng Anh được sử dụng như sau:

BECAUSE + S + V + O

➥ Ví dụ:

I love it because it’s very beautifulShe could only eat salad because she is a vegetarian2. Kết cấu BECAUSE OF

BECAUSE OF là một trong những giới tự kép. Thay do đi với cùng 1 mệnh đề như Because thì Because of vẫn đứng trước một danh trường đoản cú hoặc các danh từ, V-ing, đại từ. Because of cũng có công dụng chỉ tại sao tương từ như Because.

BECAUSE OF + PRO (NOUN)/NOUN PHRASE

➥ Ví dụ:

We lost because of youI pass the exam because of her help

II. CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ BECAUSE sang CẤU TRÚC BECAUSE OF

Quy tắc bình thường khi biến hóa từ Because quý phái Because of là chuyển đổi mệnh đề sau Because thành một danh từ, các danh từ, đại tự hoặc V-ing. Một số quy tắc để biến hóa từ Because lịch sự Because of như sau:

1. Chủ ngữ 2 vế trong câu giống như nhau

Nếu thấy 2 công ty ngữ của 2 vế trong câu tương đương nhau, ta bỏ chủ ngữ vế Because, động từ kế tiếp thêm đuôi -ING.

➥ Ví dụ:

Because Lan is short, she can’t reach the book on the self

➨ Because of being short, Lan can’t reach the book on the self

2. Nếu chỉ từ lại danh từ/cụm danh từ làm việc vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo luật lệ 1, nếu chỉ với lại danh từ/cụm danh từ sống vế “Because of…” thì gìn giữ danh từ/cụm danh trường đoản cú đó.

➥ Ví dụ:

Because there was a storm, students have lớn stay at home

➨ Because of a storm, students have to lớn stay at home

Trong trường phù hợp này, họ sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà sử dụng “Because of a storm”.

3. Nếu có danh từ và tính từ sống vế Because

Khi vế Because có nói đến cả tính từ cùng danh từ, ta chỉ việc đặt tính trường đoản cú trước danh từ bỏ để tạo ra thành nhiều danh từ.

➥ Ví dụ:

Because the wind is strong, we can’t jogging

➨ Because of the strong wind, we can’t jogging

4. Ví như vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, ta sẽ đổi tính từ/trạng trường đoản cú thành danh tự và hoàn toàn có thể sử dụng tính tự sở hữu.

➥ Ví dụ:

Because it is windy, we can’t jogging

➨ Because of the wind, we can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t like him

➨ Because of his bad action, she doesn’t like him

III. BÀI TẬP BECAUSE VÀ BECAUSE OF

1. Bài tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OFBecause it is rain, we stopped the matchBecause Tom was ill, he is absent todayBecause she is kind, everyone loves herBecause I was too tired, I will have a long tripBecause he passed the exam, his parent very proud of himThe house is dirty so I can’t feel comfortableShe is a beautiful girl so her husband very loves herIt’s hot so we will travel to lớn the beach this weekendThis problem is difficult so I can’t understandI got mark 10 in Math exam so I am very happy today2. Đáp ánBecause of the rain, we stopped the matchBecause off his illness, Tom is absent todayBecause of her kindness, everyone loves herBecause of my tiredness, I will have a long tripBecause his exam passing, his parent very proud of himBecause of the house’s dirt, I can’t feel comfortableBecause of her beautiful, her husband very loves herBecause of hot, we will travel to lớn the beach this weekendBecause the problem’s difficult, I can’t understandBecause of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Hướng dẫn phân biệt cấu tạo Because, Because Of cùng In Spite Of trong tiếng Anh

1. Quan niệm về cấu trúc Because, Because Of với In Spite Of

Because là 1 giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Because of là 1 giới từ kép, được sử dụng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ lý do của sự việc, hành động.

In spite of là dùng như 1 giới từ, đứng trước danh từ giỏi V-ing nhằm chỉ sự tương phản cho một hành động.

2. Cấu trúc Because, Because Of với In Spite Ofa. Kết cấu because

Because + S + V + O

I like it because it is very beautiful He never eat meat because he is a vegetarianb. Cấu trúc because of

Because of + N/ N phrase / V-ing

I pass the essay because of her helpI angry because of himc. Cấu tạo in spite of

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

In spite of being married, she still got in an affair with a young boyShe had an affair with a young boy in spite of being married

3. Trả lời phân biệt cấu tạo Because, Because Of cùng In Spite Of

Sau Because phải là 1 mệnh đề.Sau Because of, In spite of không được là mệnh đề mà là 1 danh từ/ các danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

4. Giải pháp chuyển câu từ cấu tạo Because sang cấu tạo Because Of

Nguyên tắc tầm thường khi đổi khác (Because quý phái Because Of) là thay đổi mệnh đề đứng sau Because thành 1 danh từ, các danh từ, đại từ bỏ hay có thể là V-ing. Một vài quy tắc để giúp đỡ bạn chuyển đổi từ Because sang Because of như sau:

a. Nhà ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu thấy hai công ty ngữ của tất cả hai vế vào câu như thể nhau, các bạn hãy bỏ chủ ngữ vế Because, đụng từ sau đó thêm đuôi _ing

Ví dụ: Because Mai is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Mai can reach the book on the shelf.

b. Nếu chỉ còn danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo nguyên tắc 1, nếu chỉ từ danh từ/cụm danh từ sống vế “Because of…” thì gìn giữ danh từ/cụm danh từ đó.

Ví dụ: Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường phù hợp này, các bạn sẽ không thực hiện “Because of being a storm” mà phải áp dụng “Because of a storm”.

c. Nếu gồm danh từ với tính từ nghỉ ngơi vế Because

Khi vế Because có nhắc tới cả tính từ tương tự như danh từ, bạn chỉ cần đặt tính trường đoản cú trước danh trường đoản cú để tạo ra thành các danh từ.

Ví dụ: Because the wind is strong, we can’t jogging

=> Because of the strong wind, we can’t jogging

d. Giả dụ vế Because không có danh từ

Nếu vế Because không tồn tại danh từ, các bạn sẽ đổi tính từ/trạng tự thành danh tự và có thể sử dụng tính tự sở hữu.

Ví dụ: Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because she acted badly, he doesn’t lượt thích her

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her

5. Bài xích tập thực hành thực tế (có đáp án)

1. Julia doesn’t go lớn school because she is ill

=>Because of her illness, Julia doesn’t go to lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has to copy the lesson for her.

=>Because his friend is absent . He has to copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy

=>Because of her laziness,This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished

=>Because of her bad behaivior, she must be punished.

Xem thêm: Dung Dịch Koh Không Có Tính Chất Nào Sau Đây ? A Làm Quỳ Tím Hoá Xanh B

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went lớn work

=>In spite of having a bad cold, Henry still went lớn work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather, they continued playing football

Bài tập

I. Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

1.Viet can’t drive because of his blindness.

2. Salim didn’t go khổng lồ work yesterday because she was sick.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vị the exam because it was very difficult.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

II. Chọn đáp án đúng nhất

1. I miss Lan so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so cold, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important meeting _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandfather retired in 2010 ___________ his health was ill. (because/because of)

5. Tony had khổng lồ stay in hospital ___________ his broken leg. (because/because of)

Đáp án

I. Viết lại câu nghĩa không đổi.

1.Viet can’t drive because of his blindness.

➔ Viet can’t drive because he is blind.

2. Salim didn’t go khổng lồ work yesterday because she was sick.

➔ Salim didn’t go khổng lồ work yesterday because of her sickness.

3. Because I worked hard, I succeeded in my test.

➔ Because of my hard – working, I succeeded in my test.

4. My sister couldn’t vày the exam because it was very difficult.

➔ My sister couldn’t bởi the exam because of difficulty.

5. They arrived so late because of the bad traffic.

➔ They arrived so late because the traffic was bad.

II. Chọn câu trả lời đúng

1. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

2. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

3. Because of vì sau đó là 1 cụm danh từ

4. Because vì kế tiếp là 1 mệnh đề S + V

5. Because of vì tiếp đến là 1 cụm danh từ

Bài tập về kết cấu because

1. We stopped playing tennis ……. The rain

2. It was all …….. Her that we got into trouble

3. We had lớn hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. The traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. The traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. She had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. His illness

8. The restaurant closed down …….. The recession

9. He found working in nhật bản very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult khổng lồ understand ……… his accent

Đáp án :

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had to lớn hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in nhật bản very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult khổng lồ understand because of his accent

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với because of cùng because, in spite of trong giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án

1. Mary doesn’t go lớn school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have khổng lồ copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have lớn copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Anh Muốn Đưa Em Biết Anh Cũng Đang Chờ Mong, Lời Bài Hát Anh Muốn Đưa Em Về Không

9. Although he had a bad cold, William still went khổng lồ work

=>In spite of having a bad cold,William still went lớn work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Bài tập về cấu tạo because

We stopped playing football ……. The rain.It was all …….. Him that they got into trouble.They had lớn hurry indoors …… it was raining.She is late ……. The traffic.We didn’t arrive until six o’clock …….. The traffic was terrible.He found the exam easy …….. He had worked hard during the course.She can’t drive …….. Her illness.This restaurant closed down …….. The recession.He found working in France very difficult ……… the language problem.She’s very difficult khổng lồ understand ……… her accent.

Đáp án:

Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of 5.Because 6. Because 7. Because 8. Because of 9.Because of 10. Because of

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng