Từ một điểm a nằm bên ngoài đường tròn (o) kẻ các tiếp tuyến ab ac với đường tròn

     

Từ một điểm A nằm bên phía ngoài đường tròn (O), kẻ những tiếp tuyến đường AB, AC với mặt đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M ở trong cung nhỏ tuổi BC, kẻ tiếp đường với mặt đường tròn (O), nó cắt các tiếp tuyến đường AB với AC theo vật dụng tự ngơi nghỉ D với E. Chứng tỏ rằng chu vi tam giác ADE bởi 2AB.

Bạn đang xem: Từ một điểm a nằm bên ngoài đường tròn (o) kẻ các tiếp tuyến ab ac với đường tròn

 


*


Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp đường AB, AC với đường tròn (B, C là những tiếp điểm). Qua điểm M ở trong cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O), nó cắt những tiếp con đường AB với AC theo máy tự ngơi nghỉ D với E. Chứng tỏ rằng chu vi tam giác ADE bằng 2AB.


từ một điểm A nằm ở ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến đường AB và AC với mặt đường tròn (B,C là các tiếp điểm.Qua điểm m ở trong cung nhỏ tuổi BC, kẻ tiếp tuyến đường với con đường tròn(O), nó cắt các tiếp con đường AB và AC theo sản phẩm tự ngơi nghỉ D, E. Chứng tỏ chu vi tam giác ADE bởi 2AB


Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ những tiếp tuyến đường AB, AC với mặt đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M trực thuộc cung bé dại BC, kẻ tiếp tuyến đường với con đường tròn (O), nó cắt những tiếp con đường AB với AC theo sản phẩm tự ngơi nghỉ D với E. Minh chứng rằng chu vi tam giác ADE bằng 2AB


Từ một điểm A nằm phía bên ngoài đường tròn (O), kẻ những tiếp tuyến AB, AC với (O) trong các số ấy B, C là các tiếp điểm. Qua điểm M nằm trong cung nhỏ tuổi BC, kẻ tiếp con đường vói (O), tiếp tuyến đường này cắt những tiếp đường AB và AC theo thiết bị tự nghỉ ngơi D cùng E. Chứng tỏ chu vi tam giác ADE bằng 2AB


Cho mặt đường tròn (O), từ điểm A nằm đi ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến đường AB cùng AC với mặt đường tròn (B cùng C là những tiếp điểm). Lấy điểm M trên cung bé dại BC, qua điểm M dựng tiếp con đường với con đường tròn (O) cắt các tiếp con đường AB và AC theo thứ tự D và E. Lúc đó, chu vi tam giác ADE bằng? A. AB B. 2AB C. AC D. 3AC

Cho đường tròn (O), từ bỏ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ những tiếp con đường AB và AC với đường tròn (B và C là những tiếp điểm). Mang điểm M bên trên cung nhỏ dại BC, qua điểm M dựng tiếp đường với mặt đường tròn (O) cắt các tiếp tuyến AB cùng AC theo vật dụng tự D cùng E. Khi đó, chu vi tam giác ADE bằng?

A. AB

B. 2AB

C. AC

D. 3AC


Cho con đường tròn (O;R), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn ( B, C là những tiếp điểm), điện thoại tư vấn E là trung điểm của BC.1. Cm A, E, O thẳng hàng với OER22. Qua điểm M nằm trong cung nhỏ tuổi BC kẻ tiếp tuyến với con đường tròn (O) , nó cắt những tiếp tuyến đường AB, AC sản phẩm tự tại D và K. Cm chu vi tam giác ADK bởi 2AB.3. Đường thẳng đi qua O tuy vậy song BC cắt những đường thẳng AB , AC sản phẩm tự P,Q. Centimet DP + KQ PQ

Cho đường tròn (O;R), điểm A nằm bên phía ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp tuyến đường AB, AC với mặt đường tròn ( B, C là các tiếp điểm), call E là trung điểm của BC.

Xem thêm: Dàn Ý Chứng Minh Rằng Nói Dối Có Hại Cho Bản Thân (Điểm Cao)

1. Centimet A, E, O thẳng hàng với OE=R2

2. Qua điểm M trực thuộc cung nhỏ tuổi BC kẻ tiếp đường với đường tròn (O) , nó cắt những tiếp con đường AB, AC lắp thêm tự tại D và K. Centimet chu vi tam giác ADK bởi 2AB.

3. Đường thẳng đi qua O tuy vậy song BC cắt các đường thẳng AB , AC lắp thêm tự P,Q. Cm DP + KQ >= PQ


Cho mặt đường tròn (O; 2cm), các tiếp đường AB và AC kẻ tự A mang đến đường tròn vuông góc cùng với nhau trên A (B cùng C là những tiếp điểm). Gọi M là vấn đề bất kì nằm trong cung nhỏ dại BC. Qua M kẻ tiếp con đường với mặt đường tròn, giảm AB cùng AC theo lắp thêm tự trên D và E. Tính chu vi tam giác ADE.

Xem thêm: Thơ Lục Bát Là Gì? Hướng Dẫn Cách Làm Thơ Lục Bát Hay Cách Làm Thơ Lục Bát


Cho đường tròn (O; 3cm) và điểm A gồm OA = 5cm. Kẻ các tiếp tuyến đường AB, AC với mặt đường tròn (B, C là những tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của AO với BC). Qua điểm M bất kỳ thuộc cung nhỏ dại BC, kẻ tiếp tuyến đường với đường tròn, cắt AB cùng AC theo thứ tự tại D cùng E. Tính chu vi tam giác ADE


Cho con đường tròn (O) với điểm A kế bên (O). Qua A kẻ những tiếp tuyên AB, AC với (O) trong số ấy B, C là các tiếp điểm. đem M là vấn đề thuộc cung bé dại BC. Tiếp đường qua M với (O) giảm AB, AC theo lần lượt tại D và E. Triệu chứng minh:a, Chu vi tam giác ADE bằng 2ABb, D O E ^ 1 2 B...

Cho mặt đường tròn (O) cùng điểm A xung quanh (O). Qua A kẻ các tiếp tuyên AB, AC cùng với (O) trong các số đó B, C là các tiếp điểm. đem M là vấn đề thuộc cung nhỏ BC. Tiếp con đường qua M cùng với (O) cắt AB, AC thứu tự tại D cùng E. Bệnh minh: