ƯCLN(123456789; 987654321) LÀ

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

*

1) (a=654321=3 imes218107)

(b=123456=2^6 imes3 imes643)

(Rightarrow)UWCLN(a,b) = 3

2) (a=987654321=3^2 imes17^2 imes379721)

(b=123456789=3^2 imes13717421)

UWCLN(a,b)(=3^2=9)


(a.ƯCLNleft(123456789;987654321 ight))

(123456789=3^2 imes13717421)

(987654321=3^2 imes17^2 imes379721)

(RightarrowƯCLNleft(123456789;987654321 ight)=9.)

(b.) Vì 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 phân tách hết mang đến 9 đề xuất a và b là đều số phân tách hết mang đến 9.

Bạn đang xem: ưcln(123456789; 987654321) là

Mặt khác: a + b + 1111111110 = (1010-10) : 9 

Và 10b + a = 999999999 = 1010 - 1 

Từ đó: b - 8a = 9

Vì ƯCLN(a;b)=9

Ta có ƯCLN(a;b),BCNN(a;b)=ab

Mặt không giống a : 9 = 13717421 = 11 . 1247038 + 3 = 11x + 3

Và b = 11y + 5 

Vậy số dư khi phân chia BCNN(a;b) đến 11 là 4.

Xem thêm: Viết Mail, Thư Cảm Ơn Và Tạm Biệt Đồng Nghiệp Khi Nghỉ Việc, Thư Cảm Ơn Và Chào Tạm Biệt


Đúng 0
comment (0)

minh ko hieu

 


Đúng 0
phản hồi (0)

UCLN cua cau a/ la 9


Đúng 0
bình luận (0)

cho a=123456789; b=987654321

a) tra cứu ƯCLN (a,b)

b) search số dư trong phép chia BCNN (a,b) mang lại 11


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi hủy

ngu vl so với trong máy tính là xong


Đúng 0

phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

cho a=123456789 ; b=987654321.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có 9 Chữ Số Mà Các Chữ Số Của Nó Viết Theo Thứ Tự Giảm Dần

1,Tìm ƯCLN(a,b)

2,Tìm số dư trong phép phân chia BCNN (a,b) mang lại 11.


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
2
0
Gửi bỏ

a) U7CLN ( 123456789 ; 987654321 )

123456789 = 32 . 13717421

987654321 = 32 . 172 . 379721

=> ƯCLN ( 123456789 ; 987654321 ) = 32 = 9

b) bởi vì 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 phân chia hết đến 9 cần a và b là đông đảo số phân chia hết cho 9

Mặt không giống : a + b + 1111111110 = ( 1010 - 10 ) : 9

Và 10b + a = 999999999 = 1010 - 1

Từ kia : b - 8a = 9

Vỉ UCLN ( a ; b ) = 9

Ta bao gồm : ƯCLN ( a ; b ) , BCNN ( a ; b ) = ab

Mặt khác : a : 9 = 13717421 = 11 . 1247038 + 3 = 11x + 3

Và b = 11y + 5

Vậy số dư khi chia BCNN ( a ; b ) cho 11 là 4


Đúng 0

bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

thank you


Đúng 0
phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

cho a= 123456789 cùng b= 987654321 

a) search ƯCLN

b) tìm số dư vào phép phân chia BCNN của a và b mang đến 11


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán thắc mắc của OLM
1
0
Gửi hủy

UCLN123456789;987654321=123456789


Đúng 0

comment (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn