VBT TOÁN LỚP 5 BÀI 56

     

Giải vở bài tập toán 5 tập 1, lý giải giải chi tiết bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000.... - vở bài bác tập toán 5 tập 1 trang 70. Thầy cô đã hướng dẫn cho các em biện pháp giải các bài tập trong vở bài xích tập toán 5 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự khuyên bảo của thầy cô, các em đang hiểu bài bác và có tác dụng bài giỏi hơn để được đạt các điểm số cao như mình muốn muốn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Vbt toán lớp 5 bài 56

*

Bài 1: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

Muốn nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc:

a. đưa dấu phẩy của số đó sang bên đề xuất một, hai, ba… chữ số 

b. Chuyển dấu phẩy của số đó sang phía bên trái một, hai, ba… chữ số

Trả lời:

Câu a: sai câu b: Đúng

Bài 2: Tính nhẩm:

a. 4,08 × 10 = …… b. 23,013 × 100 = …… c. 7 ,318 × 1000 = ……

0,102 × 10 = …… 8,515 × 100 = …… 4,57 × 1000 = ……

Trả lời:

a. 4,08 × 10 = 40,8 b. 23,013 × 100 = 2301,3 c. 7 ,318 × 1000 = 7318

0,102 × 10 = 1,02 8,515 × 100 = 815,5 4,57 × 1000 = 4570

Bài 3: Viết các số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng bằng mét:

1,2075km = ……….m 0,452hm =……….m

12,075km =……….m 10,241dam =……….m

Trả lời:

1,2075km = 1207,5m 0,452hm=45,2m

12,075km=12075m 10,241dam=102,41m

Bài 4: Một xe hơi chở khách trung bình từng giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki- lô- mét?

Trả lời:

Quãng đường xe hơi đi trương 10 giờ là:

35, 6 × 10 = 356 (km)

Đáp số: 356km


Từ khóa kiếm tìm kiếm google:


giải vở bài xích tập toán 5 tập 1, giải bài bác 56 toán 5 tập 1, nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000... Trang 70, VBT toán lớp 5, giải bài bác 56 trang 70 vở bài xích tập toán 5.

Giải những môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 5


Giải giờ đồng hồ Việt 5 tập 1
Giải giờ đồng hồ Việt 5 tập 2
Tuyển tập văn mẫu lớp 5
Giải sgk toán lớp 5
Tiếng anh 5 - Tập 1
Tiếng anh 5 - Tập 2
Toán giờ Anh 5
Lịch sử 5
Giải sgk địa lí 5
Đạo đức lớp 5

Giải vở bài bác tập lớp 5


Vở bài bác tập giờ Việt 5 tập 1
Vở bài tập giờ Việt 5 tập 2
Giải vở BT toán lớp 5 tập 1
Giải vở BT toán lớp 5 tập 2

Bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 5 


BT vào cuối tuần tiếng anh 5
BT vào buổi tối cuối tuần toán 5
BT vào ngày cuối tuần tiếng việt 5

Giải VNEN lớp 5


Toán VNEN lớp 5 tập 1
Toán VNEN lớp 5 tập 2
Tiếng Việt VNEN 5 tập 1
Tiếng Việt VNEN 5 tập 2
Khoa học tập VNEN lớp 5
Lịch sử cùng địa lí VNEN lớp 5 

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Việt 5
Trắc nghiệm lịch sử 5
Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 5
Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm địa lí 5

Tài liệu tham khảo lớp 5


Các dạng toán lớp 5
Toán cơ phiên bản và cải thiện lớp 5

Bình luận


GIẢI VBT TOÁN 5 - TẬP 1


Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


Bài 1: Ôn tập khái niệm về phân số
Bài 2: Ôn tập đặc điểm cơ phiên bản của phân số
Bài 3: Ôn tập đối chiếu hai phân số
Bài 4: Ôn tập đối chiếu hai phân số( tiếp theo)
Bài 5: Phân số thập phân
Bài 7: Ôn tập: phép cùng và phép trừ hai phân số
Bài 8: Ôn tập phép nhân với phép phân chia của hai phân số
Bài 9: hỗn số
Bài 10: lếu láo số (tiếp theo)
Bài 11: rèn luyện trang 13
Bài 12: rèn luyện chung trang 14
Bài 13: rèn luyện chung trang 16
Bài 14: rèn luyện chung trang 17
Bài 15: Ôn tập về giải toán trang 18
Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán trang 21
Bài 17: luyện tập trang 22
Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) trang 24
Bài 19: luyện tập trang 25
Bài 20: luyện tập chung trang 27
Bài 21: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài
Bài 22: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 23: rèn luyện trang 31
Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích


Xem thêm: Hãy Viết Đoạn Văn Ngắn Về Lối Sống Lành Mạnh, Văn Minh Và Tiến Bộ

Bài 26: rèn luyện trang 35
Bài 27: Héc-ta
Bài 28: rèn luyện trang 37
Bài 29: rèn luyện chung trang 38
Bài 30: luyện tập chung trang 40
Bài 31: rèn luyện chung trang 42

Chương 2: Số thập phân. Những phép toán với số thập phân


Bài 32: tư tưởng số thập phân
Bài 33: có mang số thập phân (tiếp theo)
Bài 34: sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 35: luyện tập trang 47
Bài 36: Số thập phân bằng nhau
Bài 37: đối chiếu hai số thập phân
Bài 38: luyện tập trang 49
Bài 39: luyện tập chung trang 50
Bài 40: Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân
Bài 41: luyện tập (trang 51)
Bài 42: Viết số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
Bài 43: Viết những số đo diện tích dưới dạng sô thập phân
Bài 44: luyện tập chung (trang 55)
Bài 45: luyện tập chung (trang 56)
Bài 46: rèn luyện chung (trang 58)
Bài 47: tự kiểm tra
Bài 48: cộng hai số thập phân
Bài 49: rèn luyện (trang 61)
Bài 50: Tổng nhiều số thập phân
Bài 51: luyện tập (trang 63)
Bài 52: Trừ hai số thập phân
Bài 53: luyện tập (trang 66)
Bài 54: luyện tập chung (trang 67)
Bài 55: Nhân một số thập phân với một trong những tự nhiên
Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000....
Bài 57: luyện tập (trang 70)
Bài 58: Nhân một trong những thập phân với một số trong những thập phân
Bài 59: luyện tập (trang 73)
Bài 60: luyện tập (trang 74)
Bài 61: luyện tập chung
Bài 62: rèn luyện chung
Bài 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 64: Luyện tập
Bài 65: Chia một số thập phân mang đến 10, 100, 1000…
Bài 66: Chia một số trong những tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một vài thập phân
Bài 67: Luyện tập
Bài 68: Chia một số trong những thập phân cho một số tự nhiên
Bài 69: Luyện tập
Bài 70: Chia một số thập phân cho một vài thập phân
Bài 71: Luyện tập
Bài 72: rèn luyện chung
Bài 73: luyện tập chung
Bài 74: Tỉ số phần trăm
Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 76: Luyện tập
Bài 77: Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo
Bài 78: rèn luyện trang 95
Bài 79: Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)
Bài 80: rèn luyện trang 98
Bài 81: rèn luyện chung trang 99
Bài 82: luyện tập chung trang 101
Bài 83: giới thiệu máy tính quăng quật túi
Bài 84: Sử dụng laptop bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Chương III: Hình học


Bài 85: Hình tam giác
Bài 86: diện tích hình tam giác
Bài 87: luyện tập trang 106
Bài 88: luyện tập chung trang 108
Bài 89: từ kiểm tra
*Xem thêm: Trắc Nghiệm Ngữ Văn 7: Bài Từ Nào Dưới Đây Là Từ Ghép Đẳng Lập

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com