Viết 10000 Số Tự Nhiên Đầu Tiên

     
*Bạn đang xem: Viết 10000 số tự nhiên đầu tiên

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*Xem thêm: Quy Luật Sản Phẩm Cận Biên Giảm Dần Phản Ánh, Quy Luật Hiệu Suất Giảm Dần

*

câu này hơi dài đó bạn

Xét từ 1-100số chữ số 3 ở hàng đơn vị: (3,13,23,33,43,53,63,73,83,93) 10 chữ sốsố chữ số 3 ở hàng chục: (30,31,32,33,34,35,36,37,38,39): 10 chữ sốNhư vậy cứ 100 số thì chữ số 3 sẽ xuất hiện 20 lần (chỉ tính ở hàng chục và hàng đơn vị)Xét từ 1-1000Sồ chữ số 3 ở hàng chục và hàng đơn vị: 20*10=200(chữ số)Số chữ số 3 ở hàng trằm (300,301,302,303,...399): 100 chữ sốVậy số lần chữ số 3 xuất hiện: 100+200=300 (lần)


Ta có dãy số: 0;1;2;3;...;998;999.Nếu ta thêm các chữ số 0 vào đầu mỡi số để mỗi số có 3 chữ số thì có dãy số mới mà giá trị các phần tử k đổi: 000;001;...998;999.Vậy trong 1 nghìn số tự nhiên đó mỗi số có 3 chữ số vậy tất cả có: 3.1000=3000 chữ số. Mà số chữ số được chia đều cho mỗi chữ số nên có số chữ số 3 là: 3000/10=300 chữ số

 


Ta có dãy số: 0;1;2;3;...;998;999.Nếu ta thêm các chữ số 0 vào đầu mỡi số để mỗi số có 3 chữ số thì có dãy số mới mà giá trị các phần tử k đổi: 000;001;...998;999.Vậy trong 1 nghìn số tự nhiên đó mỗi số có 3 chữ số vậy tất cả có: 3.1000=3000 chữ số. Mà số chữ số được chia đều cho mỗi chữ số nên có số chữ số 3 là: 3000/10=300 chữ số


từ 1 - > 10: dùng 1 số 3

= > 1 - > 100 -> 100/10 = 10chữ số

Vậy 100 chữ số đầu tiên cần dùng 10 chữ số 3 .
Xem thêm: Nghị Luận Sống Là Chính Mình Là Gì, Tại Sao Bạn Nên Sống Là Chính Mình

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên