VIẾT PT TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

     Bạn đang xem: Viết pt tiếp tuyến của đồ thị hàm số

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là thông số góc của tiếp đường với thứ thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một trong những dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thành Tích Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Cấp Tiểu Học 2014Xem thêm: Truyện Sự Hy Sinh Của Những Alice, Hitobashira Arisu (Sự Hy Sinh Của Những Alice)

Phương pháp:

I. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là thông số góc của tiếp tuyến đường với đồ dùng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc bình thường để lập được phương trình tiếp tuyến ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một vài dạng bài bác tập thường xuyên gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay