Ngữ pháp

     
lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!
14. Complete the sentences 'm 're 's1. Where's she from ? She'sfrom Russia.2. Where are you from ? I_____ from Egypt.3. Where am I from ? You _____ from the UK.4. Where's he from ? He _____ from the USA.5. Where are you from ? We _____ from Australia.6. Where are they from ? They _____ from...

Bạn đang xem: Ngữ pháp


14. Complete the sentences 'm 're 's

1. Where's she from ? She'sfrom Russia.

2. Where are you from ? I_____ from Egypt.

3. Where am I from ? You _____ from the UK.

4. Where's he from ? He _____ from the USA.

5. Where are you from ? We _____ from Australia.

6. Where are they from ? They _____ from Spain.


me xin từ giới thiệu

my name"s Ngoc Anh

I"m from VietNam

I"m fine

I"m eleven years old

hết!!!!!!!!!!!!!!

xin k

nhớ k

HT


1.where are you from nghia la?,2.WHAT NATIONALITY ARE YOU NGHIA LA?,3.where are you live nghia la?,nho tra loi theo thu tu nhe ban


1.Where are you from?

>Bạn đến từ đâu?

2.What nationality are you?

>Quốc tịch của bạn là gì?

3.Where are you live?

>Bạn sống ở đâu?

Good Study!


What"s your name? : Tên của bạn là gì?

My name is+tên/My name"s+tên.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Lập Phương Online, Just A Moment

VD: My name is Yen : Tên của tôi là Yến.

Where are you from? : Bạn tới từ đâu?

I am from+nước/I"m from+nước.

VD: I"m from Vietnam : Tôiđến từ bỏ Việt Nam.

What is your nationality are you? : Quốc tịch của chúng ta là gì?

I am+quốc tịch/ I"m+quốc tịch.

VD: I"mVietnamese : Tôi là người việt nam Nam.

Where"s your school? : Trường của chúng ta ở đâu?

It"s in+địa chỉ.

VD: It"s in Cau Ke District: Nó làm việc huyện cầu Kè.

Xem thêm: Biển Báo Đường Dành Cho Người Đi Bộ ”, Biển Chỉ Dẫn R

Nhớ t.i.c.k cho mik.


tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên