Bài tập 1: đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp

     

Đáp án cùng lời giải chính xác cho câu hỏi viết lại câu “Where is my umbrella she asked” cùng với kiến thức mở rộng về Câu trực tiếp, con gián tiếp tiếng Anh là phần nhiều tài liệu học tập vô cùng có ích dành cho thầy cô và bạn làm việc sinh.

Bạn đang xem: Bài tập 1: đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp


I. Khái niệm câu trực tiếp, loại gián tiếp

II. Quy tắc thay đổi từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp

III. Những loại câu tường thuật


Câu hỏi:

1. "Where is my umbrella?" she asked. 

She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us. 

Martin asked us................................................ ................... 

3. He asked, "Do I have to vì chưng it?" 

He asked............................................. ...................... 

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter. 

The mother asked her daughter.......................................... ......................... 

5. "Which dress do you lượt thích best?" she asked her boyfriend. 

She asked her boyfriend......................................... .......................... 

6. "What are they doing?" she asked. 

She wanted to know.............................................. ..................... 

7. "Are you going to lớn the cinema?" he asked me. 

He wanted lớn know.............................................. ..................... 

8. The teacher asked, "Who speaks English?" 

The teacher wanted to lớn know.............................................. ..................... 

9. "How vị you know that?" she asked me. 

She asked me................................................ ................... 

10. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me. 

My friend asked me................................................ ...................

Trả lời:

1. She asked where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were. 

3. He asked if he had to vì it. 

4. The mother asked her daughter where she had been. 

5. She asked her boyfriend which dress he liked best. 

6. She wanted to know what they were doing. 

7. He wanted khổng lồ know if I was going to the cinema. 

8. The teacher wanted lớn know who spoke English. 

9. She asked me how I knew that. 

10. My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.

Nội dung câu hỏi này phía bên trong phần kỹ năng và kiến thức về Câu trực tiếp, loại gián tiếp tiếng Anh, hãy cũng Top lời giải tìm hiểu cụ thể hơn nhé!

Kiến thức không ngừng mở rộng về Câu trực tiếp, con gián tiếp tiếng Anh

I. Tư tưởng câu trực tiếp, gián tiếp

Câu tường thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

+ lời nói trực tiếp (direct speech): là nói đúng mực điều ai đó biểu đạt (còn điện thoại tư vấn là trích dẫn). Lời của fan nói sẽ tiến hành đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: She said ,” The exam is difficult”. "The exam is difficult" là lời nói trực tiếp hay câu trực ti

+ khẩu ca gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là thuật lại tiếng nói của một người khác bên dưới dạng gián tiếp, không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Hoa said,”I want lớn go home” -> Hoa said she wanted lớn go trang chủ là câu gián tiếp (indirect speech)

*

II. Quy tắc chuyển đổi từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp

Cùng tìm kiếm hiểu cụ thể với câu sau nhằm hiểu quy tắc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang loại gián tiếp:

Ví dụ: vào một trong những ngày đẹp mắt trời, nam nói cùng với tôi: “My girlfriend will come here lớn visit me tomorrow”

Bước 1: xác minh từ tường thuật:

Khi tôi trần thuật lại tiếng nói của Nam, khi đó sẽ nói: “Nam nói rằng”

Với câu tường thuật, chúng ta có 2 cồn từ:

+ Với told: nên dùng khi bọn họ thuật lại rằng phái mạnh nói cùng với một tín đồ thứ cha khác.

+ Với said: Thuật lại khi không nhắc đến người máy 3.

Ngoài ra còn các động từ khác asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không sử dụng cấu tạo giống said that. Vào khuôn khổ bài xích chúng, họ sẽ tìm hiểu sâu về 2 cồn từ told với that.

Lưu ý: có thể có that hoặc không tồn tại that trong câu gián tiếp.

Thay vày nói phái nam said that… thì nói phái mạnh said… vẫn trọn vẹn đúng ngữ pháp nhé.

Xem thêm: Bài Văn Tả Người Mà Em Yêu Quý Nhất (Dàn Ý, Tả Người Mẹ Yêu Quý Của Em (97 Mẫu)

Vậy là ở cách 1, này bạn đã sở hữu câu trần thuật như sau;

⇒ nam told me that my girlfriend will come here lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của cồn từ trong câu trần thuật về thừa khứ

Với mệnh đề được tường thuật, ta đọc rằng sự việc đó không xẩy ra ở thời khắc nói nữa mà lại thuật lại lời nói trong vượt khứ. Vì chưng đó, động từ trong câu sẽ tiến hành lùi về thì vượt khứ 1 thì so với thời gian nói. 


Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

Quá khứ trả thành

Hiện tại xong tiếp diễn

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ trả thành

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Tương lai đơn

Tương lai 1-1 trong quá khứ (would)

Tương lai gần

was/ were going to lớn V

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp nối trong quá khứ (would be Ving)

Tương lai hoàn thành

Tương lai ngừng trong quá khứ (would have V(pII)

Tương lai chấm dứt tiếp diễn

Tương lai dứt tiếp diễn trong thừa khứ (would have been Ving)

Shall/ Can/ May

Should/ Could/ May

Should/ Could/ Might/ Must/ Would 

Giữ nguyên

Lưu ý: Trong giờ Anh có một số ít trường đúng theo không thể thực hiện lùi thì khi chuyển từ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp.

+ Nếu cồn từ tường thuật chia ở thì hiện nay tại, khi đưa từ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp, cồn từ bao gồm và các trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn/ thời hạn được giữ nguyên không đổi.

Đổi ngôi, thay đổi tân ngữ

Khi đưa từ câu trực tiếp sang trọng câu con gián tiếp, ta cần xem xét đổi ngôi, đổi đại trường đoản cú nhân xưng và tân ngữ cho cân xứng với ngữ nghĩa với hoàn cảnh. 

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

I

He, she

You

I, he, she, they (số nhiều)

We

they

My

His, her

Me

Him, her

Mine

His, hers

Our

their

Yours

His, her, my, their

Us

them

Myself

Himself, herself

Yourself

Himself, herself, myself

Ourselves

Themselves 

Đổi trạng từ bỏ chỉ chỗ chốn, thời gian

Trong câu loại gián tiếp, vụ việc không xảy ra tại thời điểm hay vị trí mà người nói tường thuật. Cũng chính vì thế, khi gửi từ câu trực tiếp thanh lịch câu loại gián tiếp, cần để ý đổi trạng từ chỉ thời gian, khu vực chốn. Cụ thể như sau:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Here

There

Now

then

Yesterday 

The day before

Tomorrow

The day after

Today/ tonight

That day/ that night

Ago

Before 

Next

The following …

Last

The previous …

This

That

These

Those

III. Các loại câu tường thuật

1. Câu tường thuật sống dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say khổng lồ + O -> tells/tell + O

said to lớn + O ->told+O

Eg: He said to lớn me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu hỏi

a. Yes/No questions:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/whether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b. Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say khổng lồ + O -> asks/ask + O

* said khổng lồ + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật sống dạng câu mệnh lệnh

*Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.

*Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive.

Xem thêm: 6 Bài Văn Tưởng Tượng 20 Năm Sau Em Về Thăm Lại Trường Cũ (22 Mẫu)

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said lớn us. –>The teacher told us not lớn talk in class.