What Class Are You In Song By Sam

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

where is your school ? Which school vì chưng you go to? How many classroom are there in your school? How many floor does your school have? Which grade / class are you in?


Where is your school ?

- My school is in Hoa Thanh.

Bạn đang xem: What class are you in song by sam

Which school bởi you go lớn ?

- I go lớn Mac Dinh chi Secondary School.

How many classroom are there in your school ?

- There are thirty - two classrooms

How many floor does your school have ?

- My school has three floors.

Which grade/class are you in ?

- I"m in grade 6/class 6A


35 Yen The street , domain authority Nang city

International school

32 classroom

3 floor, my classroom on third floor

grade 6


What is your name ?

My name is Nga .

Where are you from ?

I " m from Viet phái nam .

What class are you in ?

I " m in class 5A2 .

Where bởi vì you live ?

I " m live in hai Phong thành phố .


1.Answer the questions about you

1. How vì chưng you go to lớn school?

2. Which class are you in?

3. What subjects bởi you have on monday?

4. What are you doing now?


1. I go to lớn school by tự động hóa bike.2. I"m in class 6A173. I have Literature , Physical & Civic Education .4. I am doing my homework


1. How vị you go to lớn school? => I go khổng lồ school by bike.

2. Which class are you in? => I"m in class 7a3.

3. What subjects vày you have on monday? => I have Biologi, Literature, English.

4. What are you doing now? => I"m listen to music.


what is your name?

how old are you?

where are you from?

which language bởi vì you speak?

which school vày you go to?

which grade are you in?

ai làm đúng cho một tích


My name is Linh

I"m twelve years old

I from VietNam

I speak VietNamese

I go to Long An secondary school

I"m in class 61st


My name is Linh

I am twelve

I am from Vietnam

I speak vietnamese

I go lớn Phan Chu Trinh secondary school

I am in grade 6


V. Vấn đáp các câu hỏi

Ex: Where is your school? It's in the city

1.Is your school big or small?

2. How many classrooms are there in your school?

3.Which grade are you in?

4.Which class are you in?

5.How many floors does your chool have?

6.Where is your classroom?


V. Trả lời các câu hỏi

Ex: Where is your school? It"s in the city

1.Is your school big or small?

=> MY SCHOOL IS BIG.

2. How many classrooms are there in your school?

=> THERE ARE 16 CLASSROOMS IN MY SCHOOL.

3.Which grade are you in?

=> I AM IN GRADE 9.

4.Which class are you in?

=> I AM IN CLASS 9C.

Xem thêm: Tại Sao Thái Độ Quan Trọng Hơn Trình Độ Quan Trọng Hơn Trình Độ

5.How many floors does your chool have?

=> MY SCHOOL HAS THREE FLOORS.

6.Where is your classroom?

=> MY CLASSROOM IS ON THE FIRST FLOOR.


1 it small

2 there are thirty-two classrooms

3 I am in grade 6

4 I am in class 6E

5 there are three floors

6 it is on the first floor


Tra loi cac cau hoi sau bang tieng anh:1. What is your name?2. How old are you?3. Which grade are you in?4. Which class are you in?5. How many people are there in your family? Who are they?6. Tell me 5vegetables.7. Tell me 5 of your best fiends( boy and girl ).8. Who is the best student in your class?9. What are you doing?10. What is the weather like in spring/ summer/ fall/ winter?MK CHON CACH TRINH cất cánh NUA...

Tra loi cac cau hoi sau bang tieng anh:

1. What is your name?

2. How old are you?

3. Which grade are you in?

4. Which class are you in?

5. How many people are there in your family? Who are they?

6. Tell me 5vegetables.

7. Tell me 5 of your best fiends( boy & girl ).

8. Who is the best student in your class?

9. What are you doing?

10. What is the weather like in spring/ summer/ fall/ winter?

MK CHON CACH TRINH bay NUA NHA!!!!


1 . My name is Minh

2 . Im eleven years old

3 . Yên ổn in grade 6

4 . Lặng in class 6/7

5 . There are five people in my gamily ? They are : My mother , my father , my brother , my sister và me


1. My name is Phuong

2. I"m 14.

3.I"m in grade 7.

4. I"m in class 7A17.

5.There are 4 people: my parents, my brother & me.

6.cucumber, spinach, carrot, onion, potato....

7. They are Trang, Thuong, Phuc, Vinh,Dan.

8. Me.

9.I am telling you about me.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Lực Đàn Hồi - Lực Đàn Hồi, Biến Dạng Đàn Hồi Là Gì Và Là Gì

10. It"s summer.


What"s your name ?

How old are you ?

Which class are you in ?

Where bởi you live ?

Is your school near your house ?

How bởi you come to school ?

Where vị you have luch ?

Do you go to school in the afternoon ?

What vày you vì in the evening ?

What time vày you go lớn bed ?


i"m khanh

i"m twelve

i"m in class 6d

i"m live in bach thuan

no, it isn"t

i go to school by bike

i"m have lunch in house

yes

i play game

at 10:00


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên