GIẢI PHƯƠNG TRÌNH: ( X + 1)(X + 2)( X + 3)( X + 4) = 24

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Giải phương trình: ( x + 1)(x + 2)( x + 3)( x + 4) = 24

*

*

(left(x+1 ight)left(x+2 ight)left(x+3 ight)left(x+4 ight)=24)

 (leftleft=2)

 (left(x^2+5x+4 ight)left(x^2+5x+6 ight)=24)

Đặt: (x^2+5x+4=t) ta bao gồm phương trình: 

(tleft(t+2 ight)=24)

 (t^2+2t-24=0)

t = 4 hoặc t = -6 

Với t = 4 ta có: (x^2+5x+4=4) x = 0 hoặc x = - 5

Với t = - 6 ta có: (x^2+5x+4=-6) phương trình vô nghiệm 

Vậy x = 0 hoặc x = -5
Xem thêm: Trường Tiểu Học Tam Bình Education, Liên Đội Tiểu Học Tam Bình Education

*

<(x+1).(x+4>.<(x+2).(x+3)> =24

(x2+4X+X+4).(x2+3x+2x+6)=24

(x2+5x+4).(x2+5x+6)=24

đặt x2+5x+4=a 

a.(a+2)=24 

a2+2a-24+0

ta có (Delta)= 22-4.1.(-24)

=4+96

=100 >0

-> (sqrtDelta)=(sqrt100)=10

=> pt bao gồm 2 nghiệm pb x1= (frac2+102)=6 

x2=(frac2-102)=-4 


*Xem thêm: P=2/X - Tìm X Trong Tỉ Lệ Thức X

1 1 5(4x+7y164x-3y -24* y 2b)1 1 3Bài 1. Giải hệ phương trình: a)x y 2Bài 2. Giải những phương trình sau:a) x- 10x + 21 0;b) 5x – 17x + 12 0c) 2x* - 7x? – 4 0;16d)x-3 1-x30 3Bài 3. Cho phương trình x - 2(m + 1)x + 4m 0 (1)a) chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.X x, 4b) tra cứu m nhằm phương trình (1) bao gồm hai nghiêm riêng biệt thỏaX X,Bài 4. Mang lại phương trình ấn x : x-4x+m-1%3D0a) Giải phương trình (1) với m -4b) với x1, X2 là nghiệm phương trình (1). Tìm giá trị của m, biết x1- X2...

1 1 5(4x+7y=164x-3y =-24* y 2b)1 1 3Bài 1. Giải hệ phương trình: a)x y 2Bài 2. Giải các phương trình sau:a) x- 10x + 21 = 0;b) 5x – 17x + 12 = 0c) 2x* - 7x? – 4 = 0;16d)x-3 1-x30= 3Bài 3. Cho phương trình x - 2(m + 1)x + 4m = 0 (1)a) minh chứng rằng phương trình (1) luôn luôn có nghiệm với tất cả m.X x,= 4b) tra cứu m để phương trình (1) bao gồm hai nghiêm khác nhau thỏaX X,Bài 4. Cho phương trình ấn x : x-4x+m-1%3D0a) Giải phương trình (1) với m= -4b) cùng với x1, X2 là nghiệm phương trình (1). Tìm giá trị của m, biết x1- X2 = 2Bài 5. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bé thêm hơn chiều dài là 4m, biết diện tích s 320m?. Tính chiềudài, chiều rộng hình chữ nhật.Bài 6. Đội một gặt lúa vào 4 tiếng thì nhóm hai đến gặt. Hai đội gặt vào 8 giờ đồng hồ thì xong công việc.Hỏi ví như gặt 1 mình thì mỗi nhóm gặt vào bao lâu thì xong, biết ví như gặt 1 mình đội một gặtnhiều thời hạn hơn team hai là 8 giờ.(1)Bài 7. Cho tam giác ABC có cha góc nhọn thông suốt (O). Vẽ hai tuyến đường cao BE với CF.a) chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn.b) chứng minh AFE = ACBc) chứng minh AO1EF