Hyperbolic Trigonomic Identities

     
*Bạn đang xem: Hyperbolic trigonomic identities

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

(=x^2-2x.frac12+frac14+frac34)

(=left(x-frac12 ight)^2+frac34gefrac34>0)

Vậy(x^2-x+1>0)với đều số thực(x)


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
Bài 6: minh chứng rằng:a) x2 – x + 1 > 0 với đa số số thực xb) -x2+2x -4 2 – x + 1 > 0 với mọi số thực x

b) -x2+2x -4 2 + (2x - 1)2 - 2(1 + 2x)(1 - 2x) trên x = 100


a)x2– x + 1

=(x2– x + 1/4 )+3/4

=(x-1/2)2+3/4

ta có(x-1/2)2>=0

(x-1/2)2​+3/4>=​+3/4>0

vậy(x-1/2)2​+3/4>0với những số thực x

b) -x2+2x -4

=-x2+2x -1-3

=-(x2-2x +1)-3

=-(x-2)2​-3

ta có(x-2)2>=0

=>-(x-2)2=-(x-2)2​-3=2​-3 Đúng(0)
Đúng(0)
*


1

*

a) Đề không đúng thì phải.Phải là CM: (x^2-x+1>0) với tất cả x

Ta có:

(x^2-x+1=left(x^2-x+frac14 ight)+frac34)

(=left(x-frac12 ight)^2+frac34)

Vì (left(x-frac12 ight)^2ge0) bắt buộc (left(x-frac12 ight)^2+frac34>0)

Vậy (x^2-x+1>0) với tất cả (xin R)

b)Ta có:

(-x^2+2x-4=-left(x^2-2x+1 ight)-3)

(=-left(x-1 ight)^2-3)

Vì (-left(x-1 ight)^2le0) với mọi x yêu cầu (-left(x-1 ight)^2-3

Vậy (-x^2+2x-4 với tất cả (xin R)

Xem thêm: 1 Tiếng Bao Nhiêu Giây, Bao Nhiêu Phút, Giờ ? 1 Tiếng Bằng Bao Nhiêu Giây

2

*

x^2-x+1>0

x^2-2.x.1/2+1/4-1/4+1

x^2-2x.1/2+1/4+3/4 >0

(x-1/2)^2 +3/4>0(luôn đúng với tất cả x vì chưng (x-1/2)^2>0 với đa số x)

vậy x^2-x+1>0 với tất cả x thuộc R.

Ta có: x2 - x +1= (x2-x+(dfrac14))+(dfrac34)

= (x-(dfrac12))2 + (dfrac34)

Vì (x - (dfrac12))2 >= 0 với mọi x

nên (x - (dfrac12))2 + (dfrac34) > 0 với tất cả x (đpcm)
1

*

(x^2-x+1>0forall xin R\Leftrightarrow x^2-2xcdotfrac12+frac14+frac34>0\Leftrightarrowleft(x-frac12 ight)^2+frac34>0left( extluôn đúng vày left(x-frac12 ight)^2ge0forall xin R ight))

Vậy ta được đpcmnhững khóa học rất có thể bạn vồ cập ×
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Bài Văn Tả Đồ Chơi Gấu Bông, Bài Văn Tả Con Gấu Bông Chọn Lọc Hay Nhất