ALGEBRA PRECALCULUS

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Algebra precalculus

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa học sinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2+2xyz)

( extChúc chúng ta học giỏi !)

( extNếu đúng thì tích nha !)


*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

Ad ơi. Tha mang đến con, bé chỉ trích liên kết thôi mà. Với lại linh này cũng chính là của american-home.com.vn mà, sao ad để ý lâu qá trờilàm con sợ qá ak!!!!!
Xem thêm: Em Có Suy Nghĩ Gì Về Việc Đặt Tên Nước Là Vạn Xuân, Định Nghĩa Của Lịch Sử 6

= xz ( x + z ) + xy ( x + y + z ) + yz ( x + y + z )

= xz ( x + z ) + xy ( x + z ) + yz ( x + z ) + xy2+ y2z

= ( xy + yz + zx ) ( x + z ) + y2( x + z )

= ( xy + y2+ yz+ zx )( x + z )

= ( x + y ) ( y + z ) ( x + z )

Chúc bàn sinh hoạt tốt!

#peace


(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz=xyleft(x+y+z ight)+yzleft(x+y+z ight)+xzleft(x+z ight))

(=yleft(x+y+z ight)left(x+z ight)+xzleft(x+z ight)=left(xy+y^2+zy+xz ight)left(x+z ight)=leftyleft(x+y ight)+zleft(x+y ight) ight\left(x+z ight)=left(x+y ight)left(y+z ight)left(x+z ight))


xy(x + y) + yz(y + z) + xz(x + z) + 2xyz

=x2y + xy2+ yz(y + z) +x2z + xz2+ xyz + xyz

= (x2y +x2z) + yz(y + z) + (xy2+ xyz) + (xz2+ xyz)

=x2(y + z) + yz(y + z) + xy(y+ z) + xz(y + z)

= (y + z)(x2+ yz + xy + xz) = (y + z)<(x2+ xy) + (xz + yz)>

= (y + z) = (y + z)(x+ y)(x + z)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)= (x + y)(xy + zx + zy + z²)= (x + y)= (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)= (x + y)(xy + zx + zy + z2)= (x + y)= (x + y)(y + z)(z + x)


Ta teo :

Đặt tổng bên trên là A

A=xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz

A= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz

A= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)

A= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)

A= (x + y)(xy + zx + zy + z2)

A= (x + y)

A= (x + y)(y + z)(z + x)


xy(x+y)+yz(y+z)+xz(x+z)+2xyz= xy(x + y) + yz(y + z) + xyz + xz(x + z) + xyz= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)= (x + y)(xy + zx + zy + z²)= (x + y)= (x + y)(y + z)(z + x)

**** đi nak , làmrui đó


xy(x+y) + yz(y+z) + xz(x+z) +2xyz

=xy(x+y) + yz(y+z) +xyz + xz(x+z) +xyz

= xy(x + y) + yz(y + z + x) + xz(x + z + y)

= xy(x + y) + z(x + y + z)(y + x)

= (x + y)(xy + zx + zy + z²)

= (x + y)

= (x + y)(y + z)(z + x)


(x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+x^2z+xz^2)

=(xleft(xy+y^2 ight)+yleft(yz+z^2 ight)+xleft(xz+z^2 ight))


(xyleft(x+y ight)+yzleft(y+z ight)+xzleft(x+z ight)+2xyz.)

(=x^2y+xy^2+y^2z+yz^2+xzleft(x+z ight)+2xyz)

(=left(x^2y+xyz ight)+left(xy^2+y^2z ight)+ ext(yz^2+xyz ext)+xzleft(x+z ight))

(=xyleft(x+z ight)+y^2left(x+z ight)+yzleft(x+z ight)+xzleft(x+z ight))

(=left(x+z ight)left(xy+y^2+yz+xz ight))

(=left(x+z ight) ext)

(=left(x+z ight)left(x+y ight)left(y+z ight))
Xem thêm: Giải Bài 3 Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn, Giải Toán 9 Bài 3: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên